Ett språk i taget

Svenska för invandrare (SFI) står inför stora utmaningar efter att andelen analfabeter bland eleverna har fördubblats de senaste fem åren. Majoriteten är kvinnor med begränsad eller ingen skolgång. Detta leder till att en stor del av undervisningen får ägnas åt grundläggande färdigheter i att läsa och skriva istället för att lära sig svenska.

7 januari 2013 00:01

Skolverket samarbetar inom ramen för SFI med arbetsförmedlingen för att kombinera studier och praktik. Detta är även den lösning som biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni förespråkar. I en intervju med SR (2 oktober 2012) menar hon att det går att lära sig svenska utan att ha " knäckt läskoden". Det är riktigt att det går att lära sig att tala svenska utan att kunna skriva och läsa det. Men många arbeten kräver även det senare.

Sverige har aldrig tagit emot så många invandrare med så låg utbildning som nu. Många som nu kommer till Sverige har inte gått i skolan i sitt hemland och har ytterst begränsade läs- och skrivkunskaper överhuvudtaget. Enligt skolverket har cirka en femtedel av eleverna endast gått i skolan i max tre år. Flera av dessa elever har inte fått chansen att gå i skolan alls. Viljan att lära sig svenska är hos många stark.

Den av regeringen införda bonusen för dem som snabbt lär sig svenska kan vara en god motivation för somliga. Men för de mest utsatta, de som saknar förutsättningar att lära sig språket är den till föga hjälp. Motivationen är inte problemet. Det är snarare bristande förkunskaper och upplägget på undervisningen som sätter käppar i hjulet.

Resurserna och kunskaperna inom SFI-undervisningen är inte tänkta att täcka det ökade behovet av alfabetisering. Huvudsyftet med SFI är inte att man ska lära sig att läsa och skriva från grunden. Meningen är att man ska lära sig skriva, läsa och prata på svenska. Det är en väsentlig skillnad.

Då behoven och förutsättningarna hos SFI-eleverna har förändrats behöver även undervisningen anpassas. För många vore det bättre att få lära sig att läsa och skriva på modersmålet innan de börjar läsa svenska. Det skulle också medföra att SFI-eleverna har grundläggande studieteknik och en vana att gå i skolan när de börjar lära sig svenska. Har man ingen tidigare erfarenhet av att studera är skolgången en utmaning i sig. Därför ska inte värdet av att knäcka läskoden innan man börjar lära sig svenska underskattas.

För att ge så många nyanlända som möjligt förutsättningar att lära sig svenska behövs ett nytt upplägg. Låt de som inte är läs- och skrivkunniga lära sig det på sitt eget språk innan de deltar i SFI. Att lära sig läsa och skriva på sitt eget språk är grunden. Först därefter har man redskap nog att lära sig svenska och bryta utanförskapet. För det finns jobb för dem som talar svenska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Engström/SNB