Säkerheten före missriktat miljötänk

Runt om i Sverige har förare voltat och tragiska bilolyckor inträffat på grund av halkan. Frosten överrumplar förarna, men bör inte överraska politikerna. Hur många fler liv ska gå åt innan åtgärder görs?

21 oktober 2011 00:00

Vi invaggas ofta i en falsk trygghet av krockkuddar och teknik i dagens moderna bilar. Det sker 25 procent fler olyckor i år jämfört med i fjol orsakade av singelolyckor och vårdslöst körande. Det uppger Jan Sandberg, vd för den trafiksäkerhetsfrämjande föreningen NTF, i en intervju med Sveriges Radio.

Dessvärre minskar antalet bilförare som använder dubbdäck. Detta trots att det tydligt hänger samman med antalet döda i trafiken. Sedan dubbdäcksförbudet infördes på trafikerade områden i Uppsala, Göteborg och Stockholm har olyckorna ökat. Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, säger att om dubbdäcksanvändarna skulle minska till 20 procent (från dagens 65 procent) av alla bilförare så skulle trafikdöden innebära 40 fler människor som dog i bilolyckor varje år.

Våra vägar är hala på grund av vinterklimatet under nästan ett halvårs tid. Det bör vara anledning nog till att ta säkerheten före ogrundade miljöinsatser.

I EU:s vägsäkerhetsföreskrifter, gällande år 2011-2020, föreskrivs bland annat arbete för mer säkerhet och färre olyckor. En likriktad noggrannhet i samband med körkortsutbildningen är viktig, men varje land måste samtidigt låta anpassas efter sina klimatförutsättningar. Sverige, som under vinterhalvåret kräver både försiktiga förare och god utrustning, behöver dubbdäcken - även om de eventuellt kan ha viss miljöpåverkan. Det handlar om att prioritera, och Sveriges klimat kräver anpassade däck.

Beslut om dubbdäcksförbud fattades väl snabbt. Tidigare i år presenterades en ny studie som visar på att dubbdäcksförbudet inte har några större positiva effekter på hälsan. Därför måste diskussionen åter lyftas och resultatsiffrorna vägas för ett mer framgångsrikt säkerhetsbeslut.

Ytterligare bevis på att dubbdäck är säkrast kommer från Väg- och Transportsforskningsinstitutet (VTI). Deras testresultat visar att oavsett underlag så är dubbade vinterdäck överlägset säkrare än odubbade. VTI hävdar att antisladdsystem och sänkt hastighet inte räcker. Dubbdäcken behövs och för bäst säkerhet använder vi oss av alltsammans.

Vårt mod blir till en osund hybris när vi sätter oss i en vräkig bil med det allra senaste inom antisladd och andra moderna inrättningar. Men en voltad jeep är lika dödlig som en liten bubbla. Dubbarna hjälper bilarna att stanna på våra vinterhala vägar. Därför är det hög tid att i samband med frost och minusgrader föra in politisk förtänksamhet på banan igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina O´Nils/SNB