En motsägelsefull öppenhet

I sociala medier och på bloggar går många ut med vad de gör privat. Det är en utveckling som har skett trots att människor säger sig ogilla övervakning. Men det råder uppenbarligen skillnad mellan frivillig och ofrivillig sådan. Det har nu lett oss till frågan om säkerhetsklassat material ska hemlighetshållas eller inte.

19 september 2011 00:00

Människor säger sig vara rädda för kontroll och vill helst motverka utökad övervakning. Efter att Eko-redaktionen på Sveriges Radio nyligen upptäckte att två hemliga stridsledningscentraler exponeras på Google Maps har den debatten återigen tagit fart. Med rätta! Skydds- och försvarsangelägenheter ska hållas hemliga för nationens säkerhet.

Uppmärksammandet från Ekot väcker frågan huruvida utvecklingen har sprungit ifrån oss. Bör skyddsområden fortsätta att döljas? Eller anses plötsligt hemlighetshållande onödigt i en ny tid då information ändå finns tillgängligt på nätet?

Med öppenhetsutvecklingen är det kanske inte så konstigt att Googles presschef, Andreas Svenungsson, blir något överraskad av att det finns material som bör hållas hemligt. Det tycks finnas en ny ovana vid att skilja säkert från osäkert. Offentlighetsprincipen har fått en ny innebörd, när allt sprids vind för våg, på ett sätt ingen tidigare kunnat drömma om. Men vad som värre är, är att försvarsanställda lägger ut bilder på känsligt material.

Inom Försvarsmakten åläggs personalen att vara mycket restriktiv med vad de gör inom det militära. Ändå läggs bilder på vapen och utrustning ut på nätplatser som Facebook. Många är öppna med vad man har för uppdrag inom försvaret samt med var man arbetar och bor. Detta sker trots att dessa personer skrivit på papper om sekretess. Trots att man inom Försvarsmakten förmodligen är fullt medveten om utvecklingen verkar ingenting hända.

Varför görs ingenting? Den nya öppenhetskulturen äventyrar vårt lands säkerhet. Att försvarsanställda går ut med känslig information måste Försvarsmakten kunna sätta stopp för. Google Maps ska heller inte visa upp hemlighetsklassat material. Det bör Försvaret säga ifrån om, eftersom de uppenbarligen följer utvecklingen, enligt en intervju med Ekot. Det är dock inte mycket mer som sägs i den intervjun, gjord i samband med nyheten om Google Maps. Men svenska folket som betalar för verksamheten inom Försvarsmakten har rätt att få besked.

På gott och ont är vi ständigt (medgörligt eller motvilligt) övervakade. Den frivilliga öppenheten ska inte få påverka försvarshemligheter. Satellitbilder över sådana områden bör fortsatt retuscheras. För även om världen är inne i en trend av att visa upp sig behöver en del hemligheter stanna i det fördolda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina O´Nils/SNB