Lätta på skatten, inte på kontrollen

Att en människa gör en god gärning av egen fri vilja borde hyllas - inte skattetyngas. Nu föreslår regeringen att den som skänker gåvor till hjälporganisationer och samfund ska få göra avdrag. Ett humanitärt förslag för en humanitär handling, kan tyckas. Dock är Skatteverket oroligt för omfattande skattefusk.

15 september 2011 00:00

Regeringen, med Kristdemokraterna som starkaste röst, vill att den som skänker mellan 2 000 och 6 000 kronor på ett år ska få dra av 25 procent på skatten. Det innefattar många bidragsgivare i Sverige och bör anses skäligt. Ändå knorrar Skatteverket som påstår att personer som skänker stora belopp i en bössa på stan får svårt att göra avdrag. Förmodligen helt riktigt, men frågan är om det verkligen är där flest människor skänker stora summor? Snarare är verkligheten så att människor donerar en månatlig summa till betrodda organisationer med kända namn. Och det torde Skatteverket inte ha några större problem att kontrollera.

"Risken är att det förekommer fel, att det blir skattefel", säger ändå Anders Klar som är verksamhetsutvecklare vid Skatteverket. De bedömer det vara svårt att kontrollera alla utländska organisationer dit pengar skänks. Må så vara, skatteavdrag för bidragsgivande får inte bli grund för skattefusk.

Förslaget bäddar främst för mer individtänk och stöd till egna val. Viljan att ge ska inte bestraffas med skattekostnader. Från organisationernas sida är reaktionerna inför förslaget om skattelättnad blandade. Både Rädda Barnen och Cancerfonden är positivt inställda, medan Röda korset tror att avdragen kommer vara så blygsamma att de inte får någon större effekt. Men där har de fel.

Att stärkas av en skattelättnad är just vad som behövs för att fler ska bli villiga att ge. Även om inte antalet givare ökar ansenligt, kommer de som redan skänker pengar att bli bättre uppskattade för sin insats. Det är viktigt!

Amnesty är rädd för att inte räknas som en hjälporganisation och därför inte omfattas av skattelättnaderna. Men organisationerna i sig är inte det mest centrala i frågan, utan det är att gynna friheten i valet för varje individ. Skatteverket kommer naturligtvis få mer att göra. Det är viktigt med kontroll för att undvika skattefusk. De nackdelar man kan anföra, till exempel kontrollen av utländska samfund eller huruvida människor ger kvittolösa summor till bössor på stan, är inte större än fördelarna. Skattelättnader för ideella gåvor är en signal från samhället att man uppskattas för sin insats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina O´Nils/SNB