Kalmar län måste släppa biogasen

5 maj 2015 09:57

Inför upphandlingen av linjetrafik och skolskjutsar med trafikstart 2017 har Kalmar länstrafik som fått i uppdrag av flertalet kommuner i länet låst sig vid att förorda biogas. Vi bör här ha med oss att kommunerna gemensamt antagit ett beslut att all kollektivtrafik i Kalmar län ska drivas ”fossilfritt senast år 2020”, vilket är en god tanke och fullt genomförbar. Men nu har flertalet kommuner gått förbi det beslutet för att ensidigt gynna biogas, vilken tillhandahålls av ett kommunalt ägt bolag i första hand. Inte nog med att skattebetalarna tvingas vara med och finansiera uppbyggnaden av biogasanläggningar och dess drift. Förutom detta ersätter kommunerna redan i dag, vilket få eller knappast någon utom vi som är verksamheten vet, transportföretag med cirka tio procent mer för att få kollektivtrafik utförd av biogasfordon redan på löpande avtal för färdtjänst, närtrafik och sjuktransporter. Ett förfarande som gränsar till otillbörligt gynnande av part och lätt kan stjälpa en hel upphandling. KLT i samråd med kommunerna tycks ha för avsikt att låta detta system gälla även den nu aktuella upphandlingen 2017, således ytterligare risk och en kostnad för Biogasen att läggas till i skattekorgen.

Här menar Anders Mathiasson, som av en händelse råkar vara VD i Energigas Sverige, i VT 28/4 att biogas visst är ett hållbart alternativ i förhållande till el- och dieselbussar. Han förbigår här det faktum att dieselbussar i dag utan problem kan drivas med fossilfria alternativ som HWO och RME, vilket i sig skulle uppfylla beslutet om ”fossilfri trafik 2020”. Herr Mattiasson menar att det finns Biogasbussar i minst 45 större städer bara i Sverige. Visst, det går utmärkt att köra stadstrafik på biogas, men i övrigt runt om i Kalmar län där kollektivtrafik bedrivs verkar vi i genuin glesbygd och utför linjetrafik, närtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar långt från alla biogasmackar. Vem ska bekosta den infrastrukturutbyggnad av gasmackar som krävs för att tanka på landsbygden. Skattebetalarna? Nej, Torgny Kindh, miljökonsult från Loftahammar, har helt rätt i sin kritik, möjligen med undantag av större orter där den skulle kunna finnas en marknad om fordonstillverkarna väljer att utveckla den vidare när tekniken troligen bjuder bättre alternativ om vi låter framtiden styra och inte enskilda kommuner och landsting.

Kan beställaren, kommunerna, garantera en god tillgång av biogas överallt? Knappast. Varför inte hålla sig till taget beslut ”fossilfri trafik 2020”. Ställ bara det enkla kravet i upphandlingen som kommunerna en gång enades runt och låt marknaden styra valet av fordon. Den som tror att fordonstillverkarna globalt skulle fästa någon notis om vad Kalmar län ställer för enskilt specifikt enkelriktade miljökrav i sina upphandlingar, och låta det styra utvecklingen av fordon, är i grunden naiv.

Den som nu anser att jag talar i egen sak såsom part i målet, likt Herr Mathiasson, tror fel. Vi som lägger anbud att utföra trafiken måste täcka de kostnader vi har, oavsett hur upphandlingen utformas. Kostnadsnivån sätts helt utifrån kommunens riktlinjer och önskemål. Mitt intresse i ämnet är att, som skattebetalare med erfarenhet och insikt i verksamhetens kostnader, upplysa allmänhet, berörda tjänstemän och inte minst våra folkvalda politiker, innan det är för sent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!