Företagarna saknar semester

18 februari 2015 08:52

Vi tar det för givet att alla har rätt till avkoppling och semester. Men så ser det inte ut för Sveriges hårdast arbetande grupp, företagarna. Den genomsnittliga anställda i Sverige arbetar 30 timmar per vecka. Detta är snittet för alla som jobbar, heltid och deltid, under årets alla veckor. De som driver egna företag arbetar däremot hela 38 timmar per vecka. Det innebär att företagare jobbar en hel arbetsdag mer varje vecka under året. Många hinner därför inte ta ut någon egentlig semester. Trots den höga arbetsbördan är företagare långtifrån en välbärgad grupp. Enligt den senaste statistiken tjänar företagare i snitt runt 17 700 kronor per månad, jämfört med 21 400 kronor för anställda. Det är ingen slump att företagare arbetar så många timmar för en relativt begränsad inkomst. Anledningen är att de som driver eget förutom sitt jobb också måste hantera krav från olika myndigheter. Mer än 120 timmar per år går åt bara att hantera det pappersarbete som Skatteverket kräver in. Vid sidan av Skatteverket finns ytterligare cirka 70 myndigheter som företagare måste förhålla sig till. Är det inte dags att minska på dessa byråkratiska krav?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!