Moderaterna rör inte rut

20 augusti 2014 08:30

En överväldigande majoritet av alla som använder sig av rut-avdraget är så kallade ”Medelsvensson” som försöker lösa vardagspusslet. Det kan vara barnfamiljer där tiden sällan eller aldrig räcker till, eller pensionärer som önskar andra tjänster utförda än vad den kommunala hemtjänsten erbjuder.

Många gånger handlar det om att utföra det där viktiga hemarbetet som många kvinnor valt att utföra oavlönat, och därför valt att förvärvsarbeta mindre - med lägre lön och mindre pension som en oönskad biverkning. Samtidigt har en tidigare omfattande svart bransch blivit i det närmaste helt vit och skapat över 8500 nya jobb. Många, särskilt kvinnor och utrikes födda, har tagit det stora steget att bli egna företagare. För oss här i Tjust finns därutöver en extra betydelse som har lokal prägel men är av stor vikt: rut- och rot-avdragen skapat cirka 150 arbetstillfällen i Västervik då dess administration inom Skatteverket sköts härifrån.

Socialdemokraterna och miljövänstern är i olika grad emot detta med den gemensamma nämnaren grundad i en ideologi som menar att vissa jobb är fina och andra inte. I kontrast till detta menar vi Moderater och våra Alliansvänner att rut-avdraget är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för fler jobb i den växande tjänstesektorn.

Finansdepartementet bedömer att RUT-avdraget kommer att öka sysselsättningen på den vita marknaden med cirka 24 000 personer på lång sikt. Att som Socialdemokraterna och miljövänstern rikta stöten mot rut vore ett slag mot alla de anställda, särskilt kvinnor och utrikes födda som gynnats extra, som gått till en fast anställning med riktig lön, pensionspoäng och trygga anställningsförhållanden.

Vi moderater accepterar inte att S och V av ideologiska skäl vill begränsa svenska folkets vardagsfrihet och den utveckling som rut-avdraget medför i form av ett minskat utanförskap och fler i arbete. Idag fredag besöker vi Städcentralen i Västervik till stöd för jobbskapande och skicka ett tydligt budskap till sossarna och miljövänstern – rör inte rut !

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Sjölander (M) Riksdagskandidat, Kalmar län Jan R Andersson (M) Riksdagsledamot, Kalmar län