Upprepa inte tyskt misstag

6 maj 2014 08:54

Vindkraft har blivit som en religion. Antingen tror man eller också tror man inte.

Anton Steen och Hans C Larsen hade nyligen artiklar i VT. Steen är anställd av Svensk Vindindustri och Larsen vice styrelseordförande i Vestas som nu har stora problem. Det är deras jobb att lobba och vilseleda Sveriges folk.

Sveriges mål för landbaserad vindkraft är 20 TWh vilket innebär 4000 vindkraftverk. Med 400 av dessa blir det 10 procent av Sveriges vindkraft som skall placeras i Västerviks kommun som har 0,4 procent av Sveriges yta. Vindkraftverken stjäl dock vind från varandra. Halva Västerviks kommuns tillgängliga yta kommer därför att behövas.

Vindkraft kostar 60-80 öre/kWh att producera. Mot det står kärnkraft som nu produceras till 22 öre/kWh. Med 30 TWh blir det hela 12 miljarder kronor per år som vi måste betala i bidrag till vindkraft. Lägg till det ledningsnätet, elbolagens påslag och moms så blir merkostnaden 5 000 kronor per år som varje löntagare tvingas betala extra.

Det går åt 80 gånger mer betong att bygga vindkraft i förhållande till kärnkraft och det är ungefär detsamma med stål, koppar, neodym och plast. Kärnkraftbränslet till den el du förbrukar under din livstid ryms i en tesked med nästa generation kärnkraft. IPCC rekommenderar nu kärnkraft för att minska förbrukning av kol.

Sigmar Gabriel, tysk vicekansler, säger att den tyska klimatpolitiken står inför sitt sammanbrott. Han använder uttryck som “ist helle Wahnsinn” (är klart vansinne). Tyska banker varnas för "Dubiös förnybar energi" som förorsakat en skuldbörda på mer än tusen miljarder Euro. Vi bör lära av Tyskland och inte upprepa samma misstag som de.

Som lök på laxen meddelar Deutcher Wetterdienst att Tyskland blivit 0,6 grader kallare de senaste 14 åren, tvärt emot IPCC:s prognoser. Jorden har nu de mest omfattande isarna på 30 år och havshöjningen är oförändrat cirka tre millimeter per år. Häpna kineser, indier och ryssar tittar förvånat på medan vi i västvärlden skapar vår ättestupa i klimatreligionens namn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Cornell Nätverket Klimatsans