Vad kan Världsbanken om klimatvetenskap?

26 november 2012 00:00

"Det måste numera betraktas som liggande bortom allt rimligt tvivel att människans koldioxidutsläpp påverkar klimatet" skriver onsdagens ledare. Jodå, men koldioxiden är inte så potent växthusgas som en handfull skränande journalister och politiker vill få den att framstå som.

Världsbanken beskrev vad som händer OM det blir 4 grader varmare (if it is warmed by 4 degrees). Det har sedan av svenska journalister förmedlats som en prognos.

Vad försmädligt det där lilla ordet OM kan vara. Sanna vetenskapsmän är mer måttfulla i sina bedömningar. Vad kan Världsbanken om klimatvetenskap?

Tänk om Riksbanken skulle rådfråga SMHI om styrräntan och länsstyrelsen sitter i samma båt. "Redan nu syns effekter av klimatförändringen i samhälle och natur" står det i en av länsstyrelsens broschyrer. Jag frågar, var då någonstans? PEKA!

Arktis is blåste bort i en veckolång storm och miljövänstern började väsnas. Nu har ismängden nästan återgått till det normala. Att Antarktis is vuxit både till yta och tjocklek och nu är större än någonsin talas det lågmält om, det är inte miljöpolitiskt korrekt att nämna och de 16 senaste åren har det inte blivit varmare.

I sanna vetenskapskretsar ifrågasätter man alltmer de alarmerande prognoserna. Koldioxid är inte så potent växthusgas som vi tidigare trott. Andra orsaker påverkar jordens temperatur mer.

Världens stora länder vänder nu klimatbubblan ryggen och FN:s främsta millenniemål är att motverka fattigdom och svält.

I de åtta millenniemålen omnämns ej orden koldioxid, global uppvärmning och klimat.

Sverige har med sin miljöminister blivit en isolerade bakåtsträvare i tro på omöjliga klimatavtal. I Tyskland ersätts nu kärnkraft med kolkraft trots att man vet att det kommer att förorsaka tio tusen människors död.

Men koldioxidfaran är överdriven. Skall vi motverka svält och fattigdom är det snarare mer koldioxid, växternas mat, som behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!