Miljöpartiets politik är cynisk

Med sina gröna ögon filtrerar Lise Nordin (MP) bort det hon inte vill se. Kärnkraft Gen3 är inte förlegad. Just nu byggs 66 sådana i världen och några av dem i våra grannländer Finland, Litauen och Polen. Många hundra nya planeras, skriver Lars Cornell.

13 augusti 2012 00:00

Replik till Lise Nordin (MP) i VT den 6 augusti med rubriken "Utredning sätter krokben för förnybart"
Med nästa generation Gen4, vi är på tröskeln där nu, öppnas helt nya möjligheter. Det kärnbränsle vi nu har i Oskarshamn är använt till ca 1%. Med Gen4 kan det utnyttjas till 80% och i senare skede kanske 99%. Det avfall som vi samlat på oss i 50 år kan således täcka hela Sveriges behov i mer än tusen år utan att mer behöver skaffas. Därefter kan vi hämta kärnbränsle ur havet som räcker "i evighet".

Kärnkraft Gen4 kan göras småskalig och arbetar med högre temperaturer. Den kan därför användas till fjärrvärme, elproduktion och framställning av vätgas. Den senare kan omvandlas till fordonsbränsle som ersätter bensin och diesel. Det är den utvecklingen vi hoppas på men som (MP) vill förhindra. Den internationella utvecklingen rår Lise Nordin inte på och tur är det.

Miljörörelsens taktik är att skrämmas "om det värsta händer". Det värsta med kärnkraft Gen2 har hänt tre gånger, Harrisburgh och Fukushima men ingen har blivit skadad eller dödad av strålning. Säkerhetsgränserna är så högt satta att många områden har en naturlig markstrålning som borde göra dem obeboeliga. I ett sådant i Indien har människor bott i tusentals år utan att veta om att de utsätts för strålning långt över gränsvärdena. Undersökningar av hälsoläget har gjorts och man hittar ingen förhöjd mängd cancer eller genetiska skador. Feta rubriker producerades av miljörörelsen om radioaktivitet i mjölk i Japan. Att barnen måste sätta i sig 58 000 glas mjölk på en månad för att nå gränsvärdet berättade ingen.

Säkerhet är viktig för oss alla och vi kritiserar miljörörelsen för att politisera "grönt" och "hållbart" så att en vrångbild uppstår. Flera utvärderingar om olika elkraftkällors säkerhet har gjorts. Till de mest seriösa hör arbeten gjorda av PSI Institutet i Schweiz som kommit fram till följande:

Kärnkraft Gen3 1

Solkraft 23

Vattenkraft 242

Vindkraft 390

Kärnkraft Gen2 680

Olja/Naturgas ca 4000

Kolkraft 6700

Det kan vara överraskande att solkraft är 23 och vindkraft hela 390 gånger farligare är kärnkraft Gen3. Men det behövs mycket material och stora ytor i förhållande till den lilla mängd elenergi som de levererar. Kärnkraft är dess motsats och levererar stor mängd energi med liten åtgång av material och liten yta. Som ett exempel kommer utbytet av O1 i Oskarshamn att leverera lika mycket som 2000 vindkraftverk vilket skall jämföras med de 200 som nu finns i Kalmar län.

Okunskap och rädsla är den största faran. Professor Kaijser i Uppsala berättar hur illa han känner sig till mods när vi bokstavligen häller mat (etanol) i bensintanken. Dr Indur Goklany, han är inte “förnekare" och står FN-organet IPCC nära, har beräknat att mellan åren 2004 och 2010 har västvärldens behov av biobränsle, "hållbart" och "grönt", orsakat 192 000 människors död. "Hållbar energi" har således förorsakat mångtusenfalt fler dödsoffer än världens kärnkraft. FN’s särskilda ombud Jean Ziegler säger, att det är ett brott mot mänskligheten att avsätta brukbar mark till att producera grödor som sedan bränns som drivmedel.

Miljöpartiets politik är cynisk. För världens svältande är det en klen tröst att de dör miljövänligt som följd av miljörörelsens politik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Cornell