Höjningen ligger inom det rimligas gräns

10 januari 2012 00:00

I en debattartikel i Västerviks-Tidningen den 29 december frågar Socialisternas Johannes Regell oss sverigedemokrater varför vi vid senaste kommunfullmäktige motsatte oss månadshyra på rullatorer, men godtog höjningen av hemtjänstavgiften från 170 kronor/timme till 220 kronor/timme, dock högst 1 760 kronor/månad.

Sverigedemokraterna är de första att beklaga att kommunens ekonomiska läge är sådant att nämnderna gång på gång tvingas till nya sparbeting. Det bästa hade självklart varit om inga avgifter alls hade höjts.

Då det gäller rullatorer och hemtjänst gjorde vi följande ställningstagande:

1. För den som har en rullator är denna en absolut förutsättning för att kunna röra sig, vilket i sin tur är avgörande för hälsan och därmed livet. Att belägga detta grundläggande mänskliga behov med en hyresavgift är därför fel. Sverigedemokraterna kan aldrig acceptera en sådan avgift. Beklagligtvis valde majoriteten samt flertalet socialdemokrater (fyra avstod) att ändå rösta igenom månadshyran på rullatorer.

2. Då det gäller hemtjänstavgiften, så kommer Västerviks kommun även efter höjningen till 220 kronor/timme att ha bland de lägsta avgifterna i Kalmar län. Genom maxtaxan på 1 760 kronor så drabbas inte heller de som är i allra störst behov av hemtjänst, eftersom de snabbare når "taket". Vi ansåg därför att denna höjning låg inom det rimligas gräns.

Vi sverigedemokrater har med våra två mandat under ett drygt år i fullmäktige, och utan nämndsplatser, inte varit med om att skapa kommunens ekonomiska kris. Den första av de motioner vi hittills lagt, den om minskat antal kommunmottagna utlänningar, går upp till behandling i kommunfullmäktige nu i januari. Om den antas av fullmäktige, skulle den på lite sikt enbart då det gäller utbetalningar av ekonomiskt bistånd innebära en årlig besparing i storleksordningen 12-14 miljoner kronor åt kommunen.

Beslutet om vilken avgift som skulle gälla i hemtjänsten var dock tvunget att fattas före nyår. Att vi inte är medskyldiga till att det ser ut som det gör i kommunen innebär nämligen inte att vi är befriade från ansvar för att kommunens ekonomi är i balans. Det innebär att vi som beslutsfattare, även i opposition, är skyldiga att tala om var de pengar skall tas som kommunen i varje givet ögonblick skall gå runt med. Det ansvaret vilar för övrigt även på beslutsfattaren Johannes Regell.

Debattreplik
Kenneth Siekas är ordförande och Johan Petersson är vice ordförande i Sverigedemokraterna i Västervik och Bo Karlsson är gruppledare för Sverigedemokraterna i Västerviks kommunfullmäktige.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kenneth Siekas Johan Petersson Bo Karlsson