Därför firar vi bilens dag

27 oktober 2011 00:00

I morgon, den 28 oktober, firar vi Bilens Dag. Det är den officiella dagen för bilen och den fria rörligheten. Bilen, som har blivit 125 år, gör livet friare, rikare och enklare. Tack vare bilen kan mobiliteten öka, något som är en förutsättning för ekonomisk utveckling, demokrati och högre livskvalitet.

Rörlighet har varit en symbol för frihet i alla tider. Förr var det hästen som gav oss friheten, idag är det bilen och ibland även cykeln och mopeden. Det avgörande är att vi kan bestämma när och vart vi vill resa. Detta skiljer sig från andra transportslag, där resandet måste inordnas efter på förhand beslutade restider och linjenät. Tack vare bilen kan vi få ihop vår vardag, med arbete, skola och vänner. Vi kan åka och handla, hälsa på farmor på landet. På en och samma resa en vanlig veckodag lämnar vi datorn på service, köper mat, hämtar barnen på dansskolan och lämnar ett paket på posten. Bilen bidrar också till en mer flexibel arbetsmarknad. Den gör att vi kan bo kvar och arbeta på annan ort.

Förutom att bilen är en frihetsmaskin, är den också föremålet som många älskar att hata. Tyvärr betraktar en del bilen som ett enda stort problem. Främst gäller det bilens utsläpp, men även andra negativa effekter som buller, olyckor och trängsel. Vi borde därför fokusera på hur vi blir av med dessa negativa externa effekter utan att offra mobiliteten och begränsa människors möjlighet till rörlighet.

Utsläppen från nya bilar sjunker i rekordfart i Sverige. Sedan 2005 har utsläppen av koldioxid från nya bilar minskat med 25 procent. En förklaring till denna snabba positiva utveckling är att det inom bilindustrin görs stora investeringar i forskning och utveckling beträffande ny miljövänlig teknik. Elmotorer och effektiva batterier i kombination med förbränningsmotorer som går på andra eller tredje generationens biodrivmedel gör att CO2-utsläppen från morgondagens bilar kommer att vara mycket låga. När det gäller buller så är elbilarna så tysta att de måste av säkerhetsskäl utrustas med någon form av varningsljud . Vidare arbetar fordonsindustrin dagligen med att ta fram aktiva säkerhetssystem för att reducera olycksriskerna. Trängselproblematiken i våra storstäder kan mildras genom att bygga förbifarter, förbättra informationstekniken i trafiken och använda olika typer av styrmedel.

Bilen är en av seklets stora innovationer. Den är inte bara ett transportmedel i snäv bemärkelse, utan har också en social och kulturell betydelse. Bilen ökar våra möjligheter att umgås med släktingar och vänner, att knyta sociala band och ökar våra möjligheter att ägna oss åt olika aktiviteter. Men den skänker oss också en enorm känsla av frihet. För den yngre generationen är körkortet en symbol för inträdet i vuxenvärlden. I Sverige har ca 85 procent tillgång till bil och bilen är en nödvändighet för många att få vardagen att gå ihop. Att föreslå åtgärder som försvårar eller fördyrar för de som har bil är att begränsa mobiliteten för den som bäst behöver den. Det är därför som Bensinskatteupproret, på drygt ett år, växte till en av Sveriges största namninsamlingar genom tiderna med över 1,1 miljoner namn.

Låt oss därför fira bilen, denna frihetsmaskin är väl värd att firas.

Debatt
Jessica Alenius är vice vd för BIL Sweden och Charlie Magnusson är informationschef för MRF.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Alenius Charlie Magnusson