Förenkla för de mest utsatta att få jobb

För att skapa ett tryggare och friare samhälle måste fler kunna få ett jobb och tillgång till en egen inkomst. Det skriver Annie Lööf (tidigare Johansson), partiledarkandidat för Centerpartiet.

11 augusti 2011 00:00

Alliansregeringen har gjort mycket för att öka sysselsättningen. Det handlar exempelvis om lägre skatter för vanliga människor, reformer av socialförsäkringar och regelförenklingar för företag. Vi ser nu att dessa åtgärder ger resultat - steget från a-kassa till egen försörjning minskar.

Samtidigt finns alltför många som fortfarande står mycket långt från arbetsmarknaden. Under 2010 var exempelvis över 166 000 personer långvarigt beroende av försörjningsstöd (socialbidrag). I denna grupp finns många av de mest utsatta i vårt samhälle som flyktingar, fattiga barn och hemlösa. Trots att dessa människor ofta är i störst behov av reformer och förändringar för att få ett drägligare liv är de sällan de mest prioriterade inom politiken.

Jag vill därför att Centerpartiet ska hitta nya lösningar som sänker trösklarna till arbetsmarknaden och minskar marginaleffekterna för dem som går från socialbidrag till arbete.

För många som är beroende av socialbidrag är det idag mycket olönsamt att börja jobba. Det beror på att varje krona man har i bidrag successivt räknas av för varje krona man får i lön. För den som får ett heltidsjobb är detta självfallet inte något problem. En månadslön är alltid högre än ett socialbidrag.

Men många som har varit borta länge från arbetsmarknaden får ofta börja med att jobba deltid och enstaka timmar. Detta är en bra väg till heltid och bättre betalt. Samtidigt är det självklart så att det i många fall blir en bidragsfälla om det inte lönar sig ekonomiskt att gå upp tidigt, åka långt och vara borta från hemmet.

Jag vill därför göra det möjligt att trappa av socialbidraget långsammare när människor får arbete. Det kan exempelvis handla om att man under en tid bara mister 70 öre i bidrag för varje krona man får i lön. På så vis sänks trösklarna och marginaleffekterna ganska rejält.

Samtidigt är det viktigt att underlätta för arbetsgivarna att anställa någon som har varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. Idag är arbetsgivarna skyldiga att betala sjuklön för sina anställda i två veckor. Risken att någon som inte har varit på arbetsmarknaden under lång tid ska vara frånvarande på grund av sjukdom är ofta större.

Ett bra sätt att minska denna risk för arbetsgivarna är att ta bort den andra sjuklöneveckan. På så vis kan viljan att anställa människor långt från arbetsmarknaden öka. Enligt Skop har vart sjätte företag vid ett eller flera tillfällen avstått från att anställa en person på grund av sjuklönereglerna.

Slutligen bör vi hitta sätt som gör det ännu mer lönsamt för låginkomsttagare att jobba. För att främja övergången från bidrag till egen försörjning bör utformningen vid eventuella ytterligare jobbskatteavdrag, efter det femte steget, därför göras så att tyngdpunkten i skattelättnaderna tillfaller dem som har allra lägst inkomst.

I Centerpartiet har vi ett starkt historiskt engagemang för alla människors rätt att växa och utvecklas. Jag hoppas att vårt parti framöver ska fokusera mer på möjligheterna för dem som är mest utsatta och har minst marginaler att få jobb och en egenförsörjning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annie Lööf