Anhöriga i centrum på Afasidagen

8 oktober 2015 05:00

Varje år får 12000 personer i Sverige afasi efter en stroke. Livet förändras både för den som fått afasi och för den som är anhörig. Den som fått afasi har svårt att tala och upplever ofta sorg och meningslöshet på grund av detta. Den som är anhörig känner sig ofta otillräcklig. Skuldkänslor och sorg är vanligt.

På internationella Afasidagen den 10 oktober vill vi särskilt uppmärksamma anhörigas situation. För att anhöriga ska orka i längden är det viktigt att få egentid.

Anhöriga kan få stöd av kommunen med hemtjänst, anhörigstöd och avlastningsplats där den med afasi kan bo under en kortare period. Många afasidrabbade har nedsatta kognitiva förmågor som exempelvis dåligt minne och sämre initiativförmåga och en del är även personlighetsförändrade. Ibland kan det vara viktigt att stötta med personlig assistent. En förutsättning för att detta ska fungera är att personal har kunskap i bemötande, samtalsteknik och alternativ kommunikation. Men tyvärr finns det kunskapsbrister.

Kommunerna måste rusta biståndshandläggare och vårdpersonal med bättre kunskap om afasi och kommunikationsstöd.

I Västerviks kommun har vi i Afasiföreningen påtalat behovet av logoped inom särskilda boenden. Vi har också försökt att ge stöd till anhöriga genom en studiecirkel för anhöriga till afasidrabbade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva-Lena Fungmark Ordförande i Norra Kalmar läns Afasiförening