Förskolans barngrupper något mindre

2 april 2020 09:08

Barngrupperna i förskolan blev något mindre förra året, enligt Skolverket. I genomsnitt bestod barngrupperna av 15,0 barn under 2019. Jämförelser med tidigare år försvåras av att myndigheten i fjol ändrade definitionen av "barngrupp". Men enligt tidigare statistik bestod barngrupperna i snitt av 15,4 barn 2018 och 15,3 barn 2017.

Andelen personal med förskollärarexamen har fortsatt att minska, men bara marginellt. I fjol hade 39,5 procent av personalen, räknat i heltidstjänster, en sådan examen, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med 2018.

Sammanlagt var nästan 522 000 barn inskrivna i förskolan i fjol, en ökning med 4 200 barn jämfört med året före.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT