Skit inte i gödslingen

Vårbruket står för dörren. Grunden för en lyckosam odlingssäsong är en bra jord och rätt näring.

Inled säsongen med en rejäl grundgödsling. Därefter kan växterna ”serveras mellanmål” i form av stödgödsling. Guldvatten är perfekt, säger experten Tina Råman.

16 mars 2020 08:59

Allt börjar och slutar med jorden. Därifrån hämtas det mesta av växternas näringsupptag. Även en hobbyodlare, som mest vill njuta av vacker blomsterprakt och grönsaker för husbehov, måste ha koll på sina grundförutsättningar.

Börja med att ta reda på vilken typ av jord du har. Det är skillnad på kompakt lerjord och porös sandjord, säger Tina Råman.

Hon är författare till boken ”Gödsel” som kom ut 2016. Ett praktverk som går igenom gödslandets konst grundligt.

 Jag är egentligen copywriter men har alltid ägnat mig åt odling och har vidareutbildat mig inom trädgård. Numera arbetar jag även som trädgårdsskribent och med att rita och planera trädgårdar.

Hobbyodlare

Hennes kunskaper utgår ifrån egna erfarenheter och experimenterande i den egna trädgården.

 Min morfar var en riktig trädgårdsentusiast och hjälpte mig mycket. Men annars har jag gjort som många andra hobbyodlare: gått på känn – utan att ha en djupare kunskap om vad det var jag gjorde eller varför det fungerade, säger Tina.

Först i samband med bokarbetet fick hon anledning att verkligen ta reda på just de sakerna. Hon lärde sig allt från jordstruktur och sammansättning till vattning och näringsförbättring.

 Det går verkligen att nörda ned sig i fosfor, kväve och kalium.

När man väl vet hur ens jord är sammansatt och om den är sur eller basisk, kan man agera utifrån det. Består ditt land av tung lerjord kan den behöva lättas upp med material som barkmull eller grus. Sandjord, som torkar snabbt och har svårare att hålla näring, kan i stället må bra av en dos stallgödsel, kompost eller torv- och barkmull.

Oavsett vilken jordmån man har går den att förbättra.

 Genom att tillföra organiskt material och näring ökar förmågan att hålla fukt och tillgodogöra sig näring, säger Tina.

Viktig start

På våren sker den största gödselinsatsen. Det är nu i grödornas tillväxtfas som mest bränsle och kraft behövs. Tina Råman pratar om grund- och stödgödsling.

Tänk dig grundgödslingen som en stadig frukost och stödgödslingen som nyttiga mellanmål.

När vintern har släppt greppet och jorden ”reder sig” – det vill säga att den är fri från tjäle, har slutat kladda och släpper fint från spaden – är den redo. Då är det dags att servera en riktig brakfrukost.

 Stallgödsel i form av ko- eller hästbajs är utmärkt att grundgödsla med. Den är svår att överdosera och ger bra näring i lagom takt. Möjligen kan man komplettera med en näve kväverik hönsgödsel som en extra kick.

Hönsgödsel används annars mest som stödgödsling just för att den innehåller så pass mycket kraft.

Dags för mellis

Efter någon månad när grödorna förhoppningsvis har kommit igång, utvecklat blad och kanske knoppar, är det dags för ett mellanmål.

 Här kan man använda färskt gräsklipp från den egna gräsmattan. Det är billigt och effektivt – dessutom hjälper det till att hålla fukt och förhindrar ogräs från att växa. Men det allra bästa är nog guldvatten, säger Tina.

Guldvatten är en poetisk omskrivning för utspätt kiss. Någon kanske rynkar på näsan åt denna mänskliga restprodukt. Men tänk så praktiskt att vara självförsörjande på förstklassig växtnäring.

 Urin är det absolut bästa – det är drottningen i gödselarsenalen. Det innehåller mycket kväve, är snabbverkande och lätt att hantera.

Vätskan ska spädas enligt grundreceptet en del urin, nio delar vatten. Det ska se ut som väldigt svagt te i färgen.

 Rätt hanterat luktar det inte särskilt, annars är det bara att vattna ordentligt.

Anpassa

Resten av säsongen kan du låta skicket på växterna avgöra om och när de behöver ytterligare ett mellanmål i form av stödgödsling.

 Läs på om vad respektive gröda föredrar i gödselväg. Hur mycket man bör tillsätta skiljer sig också åt mellan perenner och ettåriga växter, säger Tina.

Har man med perenner att göra bör gödslingen generellt upphöra någon gång i juli eftersom de ska gå i vintervila. Med ettåriga växter kan man gasa på ända tills de vissnar.

 När säsongen är över tycker jag att jorden kan få vila. Städa inte för noga, vänd inte på den och höstgödsla inte. Mycket av näringen försvinner bara upp i luften och faller ned med regn på ställen där den gör mer skada än nytta – som i våra vattendrag, säger Tina Råman.
Bästa gödseltipsen

+ Grundgödsla på våren när jorden ”reder sig”.

+ Stödgödsla efter någon månad med hönsgödsel eller guldvatten.

+ Läs på om de saker du odlar. Hur mycket och vilken sorts näring vill grödorna ha? Anpassa dig efter det.

+ Använd ett långtidsverkande och ett snabbverkande gödsel. Exempel på långtidsverkande är benmjöl, stenmjöl, vedaska, stallgödsel (ko, häst, får). Snabbverkande är hönsgödsel, gräsklipp, guldvatten, blodmjöl.

+ Använd i första hand den näring du har tillgång till: matrester, guldvatten, gräsklipp. Finns det stall i närheten? Fråga om du får ta gödsel därifrån.

Källa: Tina Råman


Olika gödsel

Näring till växtlighet kan komma från många olika håll.

+ Stallgödsel.

+ Slaktavfall.

+ Alger, tång och sjögräs.

+ Aska och stenmjöl.

+ Gräsklipp och gödselvatten.

+ Kiss och bajs.

+ Fabriksgödsel.

Källa: ”Gödsel” av Tina Råman


Dunderjord

En perfekt planteringsjord kan du blanda till själv. Här är receptet:

5 liter trädgårdskompost

5 liter stallgödsel

2 liter trädgårdsjord

4 liter torvmull

4 liter sand

1 deciliter stenmjöl

1 deciliter alger

2 deciliter benmjöl

2 deciliter hornmjöl

2 deciliter blodmjöl

Blanda noga och låt jorden ligga till sig i några månader. Ett tips är att fixa till blandningen på hösten. Mixa och låt den ligga luftigt men täckt så att näringen inte lakas ur.

Källa: ”Gödsel” av Tina Råman

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Wallström/TT