Markkonflikter i fokus på Göteborgs konsthall

Göteborgs konsthall lyfter i vinter frågor kring markkonflikter, exploatering av naturresurser och ursprungsbefolkningars rättigheter. I utställningen "Varje löv är ett öga" medverkar konstnärer från hela världen, bland andra konstnären Anders Sunna från Sápmi.

1 december 2019 09:08

Runt om i världen utspelas konflikter om rätten till skogar, jordbruksmark, mineraler och vattendrag, där lokalbefolkningar trängs undan på grund av en ofta hänsynslös markutveckling. "Varje löv är ett öga" knyter an till en lång historia av kolonialt våld. Samtidigt synliggör den hur olika lokala, politiska och historiska skeenden är sammanlänkade i en global kamp för de livsvärldar som hotas av företags, staters och kolonialmakters exploatering.

Vi vill visa att det här inte är ett lokalt fenomen, utan ett globalt. Den här sortens saker händer inte bara i Sápmi, Sydafrika och på Kanadas arkiska öar, de händer över hela världen och de händer hela tiden, säger Stina Edblom, konsthallens konstnärliga ledare samt kurator för utställningen.

Koloniseringen av Sápmi

Den svenska konstnären Anders Sunna, vars politiska konst handlar om samernas historia, och inte sällan om hans familjs långvariga konflikt med länsstyrelsens rennäringsdelegation, är just nu i färd med att skapa det platsspecifika konstverket "1634" i konsthallen.

Han har jobbat tillsammans med fotografen Michiel Brouwer, de har rört sig i hela Sápmi, i Sverige och Norge men också i Ryssland och Finland och dokumenterat hur gruvindustrin förorenar skogarna och renbeteslandet, men han väver också in den samiska historien och samiska erfarenheter av kolonisering, säger Stina Edblom.

Konstverkets namn syftar på årtalet 1634, det var då den svenska staten upptäckte silver i Nasafjället i västra Lappland och påbörjade sin kolonisering av Sápmi, vilket resulterade i att samerna med tiden trängdes bort och tvångsförflyttades från sina marker.

Hyllning till Sara Lidman

Utställningen lånar sitt namn från författaren och debattören Sara Lidmans artikelsamling från 1980, och inspireras av boken poetiska och direkta skildring av relationen mellan lokala och globala frihetskamper.

Vi är väldigt stolta över att kunna göra den kopplingen och lyfta henne i det här sammanhanget. Sara Lidman är en av de främsta kämparna för skogen, landsbygden och den lilla människan som vi har haft i Sverige, säger Stina Edblom.
Fakta: "Varje löv är ett öga"

Medverkande konstnärer: Otobong Nkanga (Nigeria/Belgien), filmkollektivet Isuma (Kanada), Anders Sunna (Sverige) & Michiel Brouwer (Sverige/Nederländerna) och Simon Gush (Sydafrika).

Pågår 7 december 2019 till och med 22 mars 2020.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Viktor Andersson/TT