Nu går flyttlasset till nya socialkontoret

Nu lämnar socialkontoret gamla kommunhuset i centrum och flyttar till nyrenoverade och ombyggda lokaler i före detta vårdcentralen i Östantorp.

30 augusti 2019 21:19

– Det blir bra. Vi får ljusa fräscha lokaler, som är bättre anpassade både för besökare och för personal. Här finns inga trappor eller hiss, det nya är mycket bättre anpassat för dem med funktionshinder, säger Sandra Lindblom, administratör på socialkontoret och ansvarig som flyttkoordinator.

Caroline Gansved, enhetschef för ekonomiskt bistånd och handläggarenheten för socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS), öppnar dörren till de nya lokalerna och är efter entréhallen direkt inne i den nya receptionen.

– Det finns också ett enskilt receptionsrum för den som vill tala ostört, säger hon.

De nya lokalerna rymmer 43 kontorsrum och personalutrymmen som kök, samlingsrum och konferensrum. Besöksdelen med sex besöksrum utgör bara en liten del av lokalerna.

Öppenvården får en egen ingång och kommer hålla till i kvinnohälsans gamla lokaler.

På måndag går de första flyttlassen.

– Det kommer att vara lite rörigt med flyttkartonger och möbler ett tag, men vi ska ha flyttat klart inom en till två veckor, säger Robin Taylor, förvaltningsledare inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Men redan på torsdag nästa vecka tas besökare emot i de nya lokalerna.

– Ja, då ska verksamheten vara igång här, övertygar Caroline Gansved.

Med de nya lokalerna samlas socialkontorets olika enheter i samma hus.

Här flyttar individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd, handläggarenheterna inom SoL och LSS, öppenvården och boendestöd, in.

– Det skapar bättre samverkansmöjligheter mellan enheterna och vi får organisatoriska fördelar då ledningen sitter samlad tillsammans med verksamheten. De fräscha, nyrenoverade lokalerna blir också ett lyft för arbetsmiljön och för besökaren, där reception och mottagning kommer kännas mer välkomnande, säger Robin Taylor.

Han berättar att lokalerna också anpassats utifrån säkerhetsaspekter, både för personal och för besökare.

– Det är tryggt för oss att veta, säger han.

Sandra Lindblom berättar att hennes kollegor är förväntansfulla inför flytten.

– Det har varit väldigt positivt inför flytten.

Att socialkontoret lämnar centrum ser hon inte som någon nackdel.

– Det blir mera avskilt för besökare som kommer hit.

Caroline Gansved tillägger att det förs diskussioner om att utöka besökstiderna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Willsäter

Ämnen du kan följa