Var ska vi träna – epilog

26 augusti 2019 04:00

Ja kära kommunpolitiker och vasaller. Så har vi då slutligen fått svar på denna fråga. I VT 2019-08-21 framgår det ju med all tydlighet, ingen nyinvestering kommer att ske på Bruksliden och därmed inget gym och detta kom ju inte direkt som någon överraskning.

Hur kunde du Anders Östlund bete dig så falskt och lögnaktigt som du gjort i detta ärende? Utställda löften visade sig vara som luft och lika tomma som en renslickad syltburk.

Nej sanningen är nog den att vi får bida vår tid ”I väntan på Godot.” Ja, ni vet ju hur denna berömda pjäs slutade, Godot kom aldrig!

Om nu inte Anders Östlund tänker svara så borde väl staDsminister Dan Nilsson göra det.

För att undvika eventuella missförstånd vill jag göra tydligt, jag talar inte i egen sak, utan för de ungdomar, som med sådan iver och lust genomförde sina, i mobilerna, förprogrammerade träningsprogram, och med upplagd musik i öronsnäckorna. Jag såg även ridån gå ned när de fick klart för sig att denna plusaktivitet skulle upphöra.

Nej för oss äldre, som hade tur i det genetiska lotteriet, eller om det är försynens skön som låter oss tillhöra denna åldrande skara förestår andra problem, i vart fall när jag läser, VT 2019-07-03, om den oro som socialchefen Jörgen Olsson hyser inför den åldersdemografiska utvecklingen, inte bara för Västervik och för Sverige, utan för hela västvärlden.

Jörgen, om din nattsömn störs av denna oro föreslår jag att du ägnar dig enbart åt Västerviks kommun och överlåter det övriga till andra kloka tänkare.

Åldersdemografin brukar liknas vid en upp och nedvänd pyramid, där den smala spetsen nedåt, är de närande, och bottenytan uppåt, således är de tärande, de som dagligen kämpar på för att hålla svälten utanför dörren.

Förr i tiden talade man om ättestupa. Nu väntar jag bara på att någon hjärtlös knäppgök kommer på idén att erbjuda de gamla, sjuka och orkeslösa, eutanasi. Denna tyranniska välvilja skulle naturligtvis vara frivillig och gratis, initialt.

Skillnaden hur det ser ut utanför våra varuhus och affärer och våra egna gamla, kan fortare än vi tror bara bli alltför obetydlig.

Låt oss istället glädjas åt Jonas Jalkteg VT 2019-07-08, som med iver kommer att kämpa för att sparbankshuset i Ankarsrum ska byggas om till en ny brandstation. Kan den även rymma ett gym?

Bara inte den, liksom byggnationen på Bruksliden såsom mycket annat i samhället, brinner inne.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Gustafsson Ankarsrum