Politikern svarar – på Carinas nödrop

I tre månader har den onkologiska behandlingsenheten i Västervik varit stängd. Bristen på personal är ännu inte löst.

11 augusti 2019 07:00

Den 8 maj i år stod man utan personal och avdelningen stängdes. Stängningen är tillfällig, det är det budskap som ansvariga i politiken tryckt på under den efterföljande debatten. Nu har det gått tre månader, enheten är fortfarande stängd. Under tiden åker kommunens patienter till Kalmar.

Enligt tidigare uppgifter är det fem sjuksköterskor och en läkare som ska rekryteras.

Tidigare löste man det genom att en läkare från Kalmar en till två dagar i veckan var på plats i Västervik. Nu letar man efter en fast lösning eftersom läkarbristen var en av anledningarna till att sjuksköterskorna sade upp sig.

Christer Jonsson (C) är regionråd med ansvar för hälso-och sjukvårdsfrågor i länet. Han berättar att han har svårt att säga hur det nu går med rekrytering, ansvariga har semester men åkerkommer på måndag.

– Men jag har varit i kontakt med dem och kan säga att processen pågår. Min information är att man har sökande till en del av tjänsterna.

Han säger att målet har varit och fortfarande är att enheten ska återöppna "tidig höst".

– Och frågan är exakt när och hur. Det här är självklart inte bra, det är inte bra för patienterna, det är inte bra för personalen, så är det. Det är inte politiskt acceptabelt att det fortgår, det måste lösas.

Carina säger att hon snart inte orkar åka mer, hur ser du på att patienter känner så?

– Jag kan bara bli helt bedrövad av en sådan situation. Hon ska inte behöva göra det övervägandet. För regionen är det ett misslyckande. Men det ska komma en lösning, det jobbas för fullt för det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa