Kan bli utökade beredskapszoner runt OKG

Förslaget om utökade beredskapszoner runt svenska kärnkraftverk, däribland OKG i Oskarshamn, kan gå igenom. Inom beredskapszonerna ska man utbilda allmänheten i krishantering.

29 juli 2019 17:05

Länsstyrelserna i de län som har kärnkraftverk är optimistiska kring att det förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten har lagt fram om dubbla beredskapszoner ska gå igenom, detta rapporterar P4 Kalmar. För Oskarshamn skulle förslaget innebära att Oskarshamns tätort skulle ingå i zonen.

Sigge Sundström på krisberedskapsenheten i Kalmar län menar att man efter olyckan i Fukushima år 2011 utrett om det behövs utökade zoner, och att det förslag som lades fram nu är påväg att gå igenom. Hon beskriver en beredskapszon som ett område där man gör vissa förberedelser utifall att en olycka skulle inträffa. Det handlar om att utbilda och träna privatpersoner som bor i området, samt räddningstjänster.

– Kärnkraftverken ansvarar för säkerheten innanför deras staket, medan krisberedskapsenheten ansvarar för allmänheten, säger Sundström.

Några av de åtgärder som de boende inom beredskapszonerna informeras om är innehav av jodtabletter och radiomeddelanden om vart man kan ta vägen i händelse av radioaktiva utsläpp.

Joakim Jansson, säkerhetschef på Västerviks kommun, säger att Västervik påverkas marginellt av utökade zoner. Delar av Västerviks kommun ingår redan i en viss beredskapszon där man har planering för att hantera utsläpp. Räddningstjänsterna i Loftahammar, Överum och Gamleby kan eventuellt komma att få nya uppgifter ifall regeringen röstar för Strålsäkerhetsmyndighetens förslag, menar Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ellinor Ljung

Ämnen du kan följa