Här är badet med bra tillgänglighet

Det finns bara två badplatser i Västerviks kommun som är anpassade för handikappade. En av dem är badplatsen i Odensvi.

29 juli 2019 10:00

Det är nu flera år sedan som badplatsen i Odensvi fick sin ramp i vattnet, där man kan köra ut med rullstol. Enligt Malin Lööw-Johansson från Odensvi intresseförening – som har drivit frågan – är det många funktionshindrade, både yngre och äldre, som använder rampen. Ibland kommer personer från äldreboenden och badar där.

Särskilt viktig är rampen när de badande ska ta sig upp ur vattnet. Att komma ner är lättare, men att komma upp igen kan vara svårt utan ramp, om man inte är så lättrörlig.

– Rampen används verkligen av alla. Den är bra för många, säger Malin Lööw-Johansson.

Hon berättar att det från början var en sommargäst som lyfte frågan.

– Då fanns det ingen ramp på Lysingsbadet i Västervik heller, men det var på gång en dit, och då fick vi en i Odensvi också, berättar Malin.

Kommunen bekostade rampen och ska även stå för det toahus som ska byggas på badplatsen, med en handikapptoa och en vanlig. Det blir samma typ som i dag finns på Sandvik, Gränsö.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har dessutom finansierat två bord, där rörelsehindrade kan sitta och fika på badplatsen i Odensvi. De är nya för i år.

Omsorgsföretaget Humana har, med hjälp från SPF Seniorerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, undersökt tillgängligheten på landets badplatser.

Alla kommuner har inte svarat, men bland dem som gjort det, är det var sjätte som uppger att de har inte någon badplats som är tillgänglig för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid