Därför ställdes Västerviksfärjan in

Hårt väder gjorde att färjan från Visby till Västervik fick ställas in på torsdagskvällen. Även färjan som skulle avgå på fredagen från Oskarshamn fick problem.

5 juli 2019 17:15

Orsaken till att färjan ställdes in var att det blåste för mycket. Det berättar Destination Gotlands vd Christer Bruzelius.

– Befälhavaren gjorde bedömningen att färjan behövde ställas in på grund av väderleksförhållandena som var. Och även nu i morse var det så pass dåligt väder så att den färjan inte kunde gå, säger Christer Bruzelius.

Destination Gotland räknar med att färjan till Västervik avgår enligt tidtabell på fredagskvällen.

Vad är gränsen för hur mycket det kan blåsa innan en färja ställs in?

– Det varierar från fall till fall. Befälhavaren gör alltid en bedömning. Det är vindriktning, det är hur hårt det blåser och det är våghöjden som spelar in när han gör sin bedömning. I går kunde han konstatera att det blåste för mycket helt enkelt.

Även andra fartyg påverkades av gällande väderförhållanden. Enligt TT kunde inte Viking Lines kryssningsfartyg med närmare 1 600 passagerare ombord lägga till i Visby på fredagen.

Ytterligare avgångar har fått ställas in. På fredagsmorgonen kunde inte färjan avgå från Oskarshamn.

– Fartyget M/S Visby fick vid ankomsten till Oskarshamn en mindre grundkänning inne i hamnbassängen. Fartyget ligger nu till kaj i Oskarshamn och väntar på att dykare ska kontrollera skrovet, säger vd Christer Bruzelius.

M/S Visby skulle efter turen från Oskarshamn trafikera Visby - Nynäshamn på fredagseftermiddagen, men även den turen fick ställas in på grund av att fartyget behövde ligga kvar vid kaj i Oskarshamn.

– Vi hoppas att vi efter att dykarna har varit och tittat kan köra från Oskarshamn under eftermiddagen (på fredagen reds. anm.) och på så sätt komma i gång med trafiken på ett normalt sätt, säger Christer Bruzelius.

Hur bedömer ni väderläget?

– Som vädret är nu bedömer jag att våra fartyg kan gå enligt turlista, bortsett de turer som vi har ställt på grund av M/S Visbys grundkänning, säger Christer Bruzelius vid 13.30-tiden på fredagen.

Kompenseras resenärerna som påverkats av de inställde turerna?

– När det gäller transporter av sådana här slag regleras det i vad man kallar "passenger rights" och det är de föreskrifter som finns för hur man hanterar sådana här saker. Vi försöker att hjälpa till och vi bokar om passagerarna till andra turer så bra det går. Just väderrelaterade saker är saker som ligger utanför vår kontroll och där försöker vi vara så behjälpliga vi kan, säger Christer Bruzelius.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa