Nya sjukhusbygget: "Ett jättelyft"

Landstinget och kommunen har visat upp en 3D-modell för hur den nya psykiatribyggnaden i centrala Västervik ska se ut.

30 juni 2019 07:00

Inblandade parter i den kommande ombyggnationen av Västerviks sjukhus höll i veckan tillsammans öppet hus för allmänheten. Man presenterade projektet på olika sätt, bland annat genom en 3D-modell av det som ska bli byggnaden för all psykiatrisk vård i Västervik. Dåvarande landstingsfullmäktige beslutade redan runt år 2012/2013 att det skulle investeras i psykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Organiseringen av psykiatrin är densamma för de tre städerna; i Kalmar står bygget klart år 2021/2022 och i Oskarshamn redan nu till hösten 2019. Perry Essén, som är projektledare vid Region Kalmar län, säger att det är svårt att uttala sig om när bygget drar igång i Västervik men att det preliminärt ska stå klart år 2024. Syftet med ombyggnationen är att effektivisera och avstigmatisera psykiatrin. Stefan Bohm, avdelningschef för psykiatrin, är optimistisk. Han menar att målsättningen är att locka personal till Västervik med en ändamålsenlig arbetsmiljö:

– Det kommer att bli ett jättelyft för personal och patienter, säger han.

Stefan tror inte att nuvarande patienter och personal vid sjukhuset kommer att påverkas något särskilt av bygget.

Att designa en byggnad där allmänna psykiatrimottagningar ska samsas med rättspsykiatri är ingen lätt uppgift. Christine Hammarling är arktitekten bakom den nya byggnaden. Hon berättar att sjukhusmiljöer är mycket komplexa byggnader:

– Ändamålsenligheten är det primära, berättar hon.

Christine talar vidare om studier som genomförts vid Östra sjukhuset i Göteborg där man utvärderat nya lokaler. Det finns en koppling mellan patienters mående och miljön de vistas i, menar hon:

– I de nya lokalerna mår patienter bättre och blir friska snabbare.

Christine förklarar att övrig sjukvård är beroende av olika maskiner och utrustning, men att när det gäller psykiatrin är bra omgivningar det som behövs för att stödja vården.

Stefan Bohm berättar att man inte har några planer på nyanställningar i och med nybygget. Han berättar även att framtidens sätt att jobba i den nya byggnaden kommer att bli mer digitalt. Marcus Åberg, planarkitekt vid Västerviks kommun, sammanfattar det hela:

– Byggnaden möter framtiden, säger han.

Den nya sjukhusbyggnaden kommer förutom psykiatrin att innefatta två somatiska avdelningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ellinor Ljung

Ämnen du kan följa