Lika vård för alla – oavsett bostadsort

17 april 2019 04:00

Vi på kirurg- och urologkliniken har ungefär 450 patienter om året som får cellgiftsbehandling på behandlingsenheten på Västerviks sjukhus. Behandlingsenheten tillhör onkologiska kliniken. Nu säger man på onkologen att denna ska stängas ned och patienterna ska få vården i Kalmar.

Cancer drabbar många människor. På kirurgkliniken kan vi bota många patienter med kirurgi. En del som opereras behöver efterbehandling med cellgifter, och en annan del måste ha cellgifter innan kirurgi kan bli möjlig. Sedan finns det ett stort antal patienter som vi inte kan ta bort cancern på med kirurgi. De ska i många fall erbjudas cellgiftsbehandling som ska bromsa cancern. Så kallad palliativ cellgiftsbehandling.

När man får en cancerdiagnos blir hela ens liv uppochnervänt. Cancer kan te sig på många olika sätt. Ofta när cancern har gått så långt, att den inte går att bota med kirurgi, är man nedsatt i sitt allmäntillstånd. De flesta som får cancerdiagnosen är över 65 år.

Det är omänskligt att dessa människor som redan är hårt drabbade, ofta med trötthet, smärtor och illamående, ska åka en resa på sammanlagt 30 mil tur och retur för att få träffa en onkolog och få sin behandling. En behandling som ofta fortgår i månader. Den tiden, som i många fall är i livets slutskede, skall inte kastas bort på E 22.

Vi är stolta över vårt arbete på kirurgkliniken i Västervik. Lika mycket skäms vi över att det ens kan komma på tal att behandlingsenheten för cancerpatienter i Västervik skulle behöva stängas ned. Vad är det för landsting då man inte ens kan ge vård åt de svagaste?

Vi har ett uppdrag att följa nationella riktlinjer för cancerbehandling.

Nu har vi fått besked om att behandlingsenheten från och med den 8 maj kommer att stänga ner på obestämd tid och dessutom kommer ingen onkolog att träffa patienter i Västervik.

Vi som arbetar på kirurgkliniken uppmanar landstingspolitikerna att ta tag i detta. Lika vård för alla.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mira Tholin Överläkare Magnus Fröstorp Överläkare Mehmet Gözen Överläkare Mats Rosenmüller Överläkare Johan Svensson Överläkare Sascha Kraft Överläkare Kenth Johansson Överläkare Tomas Eriksson Överläkare Moa Bodlund Odensten Överläkare Hendrik Bamberg Överläkare Jeanette Berg Överläkare Joachim Starck Överläkare Emil Tomov Överläkare