Motionsspår rustas för halv miljon

I höst ska kommunen göra en upprustning av motionsspåret uppe på Garpe i Gamleby, en satsning på minst en halv miljon kronor.

30 mars 2019 17:00

Motionsspåret uppe på Garpedansberget – "Garpe" – i Gamleby är bara ett av flera motionsspår i kommunen som genomgår en upprustning.

Det berättar Anders Östlund, idrotts- och fritidsstrateg på samhällsbyggnadsenheten i Västerviks kommun.

Sedan tidigare har kommunen gjort sådana här satsningar på motionsspåren i bland annat Gunnebo, Överum, Loftahammar och Västervik.

Och nu har alltså turen kommit till 2,5-kilometersspåret på Garpe i Gamleby, som rustas upp för drygt en halv miljon kronor.

– Vi ska byta till ledbelysning. Planen är att vi ska göra det i höst. Då ska vi se över underlaget också, säger Anders Östlund.

När det gäller underlaget, brukar det bli en kombination av stenmjöl och finkornigt väggrus.

– Det är ett bra underlag att göra skidspår på. Vi brukar lägga ett material som är långsiktigt och fungerar utan så mycket underhåll, säger Anders Östlund.

Med anledning av artikeln om ett tänkbart utegym uppe på Garpe, säger Östlund att han är beredd att diskutera placeringen av ett framtida utegym i Gamleby, om det ska ligga uppe på berget eller kanske i anslutning till Tjustvallen.

I samma artikel efterlyste Petter Wallerius från Gamleby en person på kommunen som jobbar med den här typen av frågor.

– Det finns redan en sådan person. Det är ju jag! säger Anders Östlund.

Hans ansvarsområde är idrottsfrågor, men också sådant som mera rör friluftsliv, till exempel vandringsleder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid