Enheten ska vara kvar

25 mars 2019 04:00

Svar på debattartikeln ”Hur räddar ni behandlingsenheten?” den 21 mars.

Jag delar Malin Sjölanders och Gudrun Brunegårds bild av hur viktig behandlingsenheten är för cancervården i norra länet. Att slippa långa och ibland kanske också påfrestande resor för att få sin cancerbehandling är för många patienter mycket viktigt.

Att stärka och utveckla cancervården i Kalmar län är en högt prioriterad fråga för mig och Länsunionen och därför var det också glädjande att regionfullmäktige i höstas i samband med budgeten tog beslut om en handlingsplan för cancervården, ett beslut som för övrigt ett enigt regionfullmäktige ställde sig bakom.

Bemanningsfrågan är en fråga som sjukhusledningen och verksamhetsledningen har ett uppdrag att hantera och som de arbetar aktivt med. Politiskt så har jag och Länsunionen varit tydliga, behandlingsenheten i Västervik ska vara kvar och det politiska uppdraget till verksamheten ligger fast!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Jonsson (C) Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor