Algblomning nu i Västerviks skärgård

Ett problem med fint väder under sommaren är algblomning, nu finns det rapporter om algblomning i Västerviks skärgård.

25 juli 2017 19:30

Annika Lindström som är marinbiolog vid Informationscentralen för Egentliga Östersjön berättar att de är beroende av allmänheten för att nå ut lokalt i landet.

– Vi har en person som rapporterat om algblomning på tre platser i Västerviks skärgård. Dessa platser är Stora Vistingsö, Verkebäcksviken och Dagsbo, säger hon.

När det blåser rörs algerna ner i vattenmassorna och syns inte lika tydligt.

– Nu verkar det som ytansamlingar med cyanobakterier är främst ute till havs från norra delen av skärgården till sydöstra. Det verkar inte som bältena tagit sig till kusterna.

Blomning av bakterierna ökar vid varmt och lugnt väder och nära ytan där det är som mest solljus. Algblomning är därför väderberoende.

– Hur det utvecklar sig beror på vädret, det är svårt att förutspå vädret, säger Annika Lindström.

Några av cyanobakterierna producerar gifter som kan vara skadliga för människor och husdjur, därför är det viktigt att bada med stor försiktighet vid algblomning. Annika Lindström trycker extra på att flera alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Tips vid algblomning

En allmän regel för bad är att du ska kunna se fötterna när vattnet når upp till knäna.

Har du ändå badat i algbemängt vatten, skölj noga av kroppen och tvätta sedan med tvål och vatten. Vid ögonirritation skölj ögonen med rinnande vatten.

Har du svalt större mängder algbemängt vatten (mer än några kallsupar) och har uttalade symtom bör sjukhus kontaktas.

Barn och djur är högriskgrupper. Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning.

Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.

Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.

Meddela om du upptäcker blomningar, i första hand till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller närmaste länsstyrelses miljövårdsenhet.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Viktor Merell

Ämnen du kan följa