Se upp för företagsdöden

8 maj 2017 06:00

Det är välkänt att små och medelstora företag skapar många arbetstillfällen, och att de erbjuder viktiga samhällstjänster. Framförallt axlar småföretagare ett stort ansvar för mindre orters överlevnad. Hela orter påverkas om den närmaste mataffären, det lokala kaféet eller den turism verksamhet som erbjuder många ungdomar möjligheten till ett första arbete läggs ned.

Småföretagarna riksförbund har tagit fram en rapport som presenterar en djupgående analys över företagandets villkor i Sverige, med särskild fokus på de mindre folktätadelarna av landet. En rad mönster framträder som bör ses som viktiga varningstecken:

• Det finns en påtaglig brist på unga personer, eller ens personer i den yngre medelåldern, som satsar på företagande. Den kartläggningen visar att en stor del av företagarna är gamla, och att många rentav redan passerat pensionsåldern.

• Ju mer glesbefolkad en region är, desto mera påtaglig är fenomenet med åldrande företagarbefolkning. I Övre Norrland är nästan tre fjärdedelar av företagarna över 50 år. Nära hälften av regionens företagare har faktiskt passerat pensionsåldern. Risken är påtaglig att företagen går i pension med de företagare som driver dem, eftersom så få unga engagerar sig i att driva företag.

• År 2004 svarade majoriteten av allmänheten att de var intresserade av att driva företag. Med åren har intresset för att driva företag sjunkit i hela landet. År 2016 fanns det bara ett län, Östergötland, där majoriteten uttryckte intresse för att driva eget.

• Intresset för företagande är lägst i de län som inte har storstäder, alltså de delar av Sverige där behovet av förnyelse i näringslivet är som störst.

• Företagares tilltro på ökad lönsamhet under kommande år har också fallit, liksom andelen företag som ansökt om och beviljats lån.

Sammantaget är dessa tecken oroväckande tecken och pekar på att företagandets villkor håller på att urholkas i stora delar av landet. Om inte ett lyft skapas för företagandet kan vi snart uppleva att många företag i de delar av landet som redan kämpar med arbetslöshet läggs ned. Resultatet är inte bara att jobb försvinner, utan också att lokala samhällen inte längre fungerar när det lokala näringslivet tappar bärkraft.

Rapporten riktar sig till ansvarsfulla politiker och samhällsengagerade medborgare som vill se en ljus framtid för hela landet. Sverige är ett land med en stark tradition av företagande, såväl i som utanför storstäderna. Ännu finns tid att bygga vidare på denna tradition, och genom konstruktiva reformer få fart på företagandet runtom i landet.

Om inget görs kan vi dock snart komma att prata om en företagsdöd runtom i landet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Leif Svensson förbundsordförande Småföretagarnas riksförbund