Hoppas på en bro över E22

22 december 2016 08:44

Barnen i årskurs ett och två på Ringeltaubska skolan i Edsbruk skulle vilja ha en säkrare passage, när de korsar E22. En del av dem bor i Helgenäs, men de får inte korsa vägen på egen hand.

Deras lärare har hjälpt dem att skriva ett brev till kommunen, där de önskar att få en bro över E22, alternativt en tunnel under, så att de kan cykla och gå själva till och från skolan.

Brevet avslutas med en förhoppning om att någon på kommunen ska svara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!