USA Federala åklagare i USA har öppnat en brottsutredning om den kommitté som ansvarade för president Donald Trumps installation i januari 2017. Enligt Wall Street Journal rör utredningen frågor hur medel som samlats in använts av kommittén.

Utredningen som drivs av Manhattans åklagarkontor ska undersöka om vissa av de donatorer som försåg installationskommittén med medel, gjorde så i utbyte mot att få inflytande i den då nya administrationen, skriver tidningen.

Manhattans åklagarkontor vill inte uttala sig om uppgifterna.