Vit äldre man favorit till ekonomipriset

Ekonomipriset till Alfred Nobels minne brukar gå till en vit äldre herre, verksam vid ett elituniversitet i nordöstra USA. Mycket tyder på att det blir så i år igen.

12 oktober 2019 12:47

Det var tio år sedan Elinor Ostrom, som enda kvinna hittills, fick ekonomipriset för sina organisationsteoretiska forskningsrön. Resterande 80 pristagare sedan priset började delas ut 1969 är män. Och bland årets favoriter inför beskedet från Kungliga vetenskapsakademien är det också företrädesvis män som figurerar.

Pinsamt, säger Hubert Fromlet, affilierad ekonomiprofessor vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, om den skeva könsfördelningen.

"Mycket hög status"

Facit kommer vid lunchtid på måndag. Då ska årets mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne presenteras.

Som nationalekonom är Ekonomipriset till Alfred Nobels minne det absolut finaste man kan få, enligt John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Priset är otroligt viktigt. Det har en mycket hög status. Det finns inget annat pris som kommer i närheten, säger han.

Hassler, som tidigare suttit nio år i priskommittén som nominerar ekonomipristagare, håller med Fromlet om att könsfördelningen är ett problem.

Vi nationalekonomer har anledning att skämmas över detta och det är till skada för forskningen, men tyvärr är det så det ser ut, säger han.

Han tycker i princip att kvotering borde tillämpas på alla nivåer i den mansdominerade nationalekonomin – för att skapa förebilder, bredda rekryteringen och långsiktigt främja forskningen.

Även om man då får göra lite avkall på rättvisa, säger han.
Men priskommittén kan inte göra det. Det är inte förenligt med statuterna (reglerna). Det är väldigt tydligt att priset ska delas ut utan hänsyn till pristagarens kön, etnicitet och så vidare, tillägger han.

Tillbakablickande pris

Huvudorsaken till att så få kvinnor får ekonomipriset är enligt Hassler helt enkelt att det historiskt har varit väldigt få kvinnor som har hållit på med nationalekonomi. Han ser tecken på att det långsamt blir bättre, då kvinnor tar allt större plats och fler kvinnor har börjat göra karriär ute på universiteten i länder som Sverige, ute i Europa och i USA.

Samtidigt tror han att urvalet av priskandidater kan breddas till fler kvinnor om man i större utsträckning tar med angränsande forskningsfält, som psykologi eller statsvetenskap, när möjliga pristagare nomineras. Han tror även det kan hjälpa att priskommittén sedan några år även har kvinnor som medlemmar.

Men "varannan damernas" bland ekonomipristagarna tror Hassler kan dröja i årtionden.

Priset är i väldigt stor utsträckning tillbakablickande och på de rankinglistor över framgångsrika forskare inom nationalekonomin som används finns väldigt få kvinnor, säger han.

Ett exempel är sajten Ideas ekonomrankning, som utgår från antal publiceringar och citeringar, där det finns en kvinna bland de hundra högst rankade ekonomerna hittills i år.

Fakta: Nobelprisets dollarvärde har rasat

Den kraftiga kronförsvagningen på senare år har urholkat Nobelprisets värde, åtminstone om man räknar i dollar. Räknat i dollar har värdet på Nobelpriset rasat med drygt 40 procent sedan 2011.

Prisbeloppet i dollar har även påverkats av att beloppet i kronor först sänktes från 10 miljoner till 8 miljoner kronor 2012 för att därefter höjas till 9 miljoner 2017.

Mottagaren eller mottagarna av Riksbankens ekonomipris till minnet av Alfred Nobel får sina pengar från en donation gjord av Riksbanken. De traditionella Nobelprisen bekostas i sin tur av avkastningen från Nobelstiftelsens tillgångar.

Prissumman har inget direkt samband med den årliga avkastningen eller Nobelstiftelsens årliga resultat. Nobelstiftelsens styrelse, som beslutar prissumman, gör sin bedömning av vad priset ska ligga på baserad på det förvaltade kapitalets historiska avkastning samt förväntad långsiktig framtida utveckling.

Årtal Prisbelopp i kronor Prisbelopp i dollar

2019 9 000 000 913 705

2018 9 000 000 1 035 673

2017 9 000 000 1 053 864

2016 8 000 000 934 579

2015 8 000 000 947 867

2014 8 000 000 1 166 180

2013 8 000 000 1 228 879

2012 8 000 000 1 179 941

2011 10 000 000 1 538 461

2010 10 000 000 1 388 889

2009 10 000 000 1 307 189

2008 10 000 000 1 519 757

Vid beräkningen av dollarvärdet på Nobelpriset i tabellen har kronkursen i dollar som angetts som årsgenomsnitt från Riksbanken för respektive år använts.

Källor: Nobelstiftelsen, Riksbanken


Fakta: En kvinna och 80 män har fått priset

Riksbankens ekonomipris till minnet av Alfred Nobel har delats ut sedan den svenska centralbankens 300-årsjubileum 1969. Bland de 81 pristagarna hittills är en kvinna, Elinor Ostrom, som fick dela priset med Oliver Williamson 2009.

En majoritet av pristagarna hittills är från USA och en stor del av den forskning som prisats bedrivs vid något av elituniversiteten i USA.

Årtal Pristagare

2018 W D Nordhaus (USA), P M Romer (USA)

2017 R Thaler (USA)

2016 O Hart (Storbritannien), B Holmström (Finland)

2015 A Deaton (Storbritannien/USA)

2014 J Tirole (Frankrike)

2013 E Fama (USA), L P Hansen (USA), R Shiller (USA)

2012 A Roth (USA), L Shapley (USA)

2011 T J Sargent (USA), C A Sims (USA)

2010 P A Diamond (USA), D T Mortensen (USA), C A Pissarides (Cypern)

2009 E Ostrom (USA), O Williamson (USA)

2008 P Krugman (USA)

Källa: Nobelstiftelsen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Goksör/TT