Det var någon gång mellan klockan 14.00 och 14.30 som stölden ska ha inträffat. När barnet sprang in i ett av de små husen på anläggningen och inte kom tillbaka gick mamman efter för att leta. Hon lämnade då under ett par minuters tid uppsikten över sin vagn, där det bland annat förvarades en mobiltelefon. När mamman kom tillbaka ska telefonen ha varit borta.

Polisen har ingen misstänkt och värdet på det stulna är ännu okänt.