Martin som arbetat på företaget i tio år och varit VD de senaste fyra åren, berättar att intresset att ta över har funnits hos de båda i några år men att det inte har kommunicerats. Först nu kände de att tiden var mogen för att lyfta frågan om ett generationsskifte.

– Totebo AB är en viktig aktör i byn och därför känns det extra roligt att kunna fortsätta som en lokal ägare, säger Martin Johansson.

Han kommer att fortsätta i rollen som VD och Marcus Samuelsson som varit medlem i styrelsen sedan tre år tillbaka, kommer ta över rollen som styrelseordförande. Marcus Samuelsson har en bakgrund i detaljhandel och har bistått med kunskaper i marknad och affärsstrategier.

– Vi som personer kompletterar varandra fantastiskt bra, säger Martin Johansson.

Läs mer: Ägarskifte i stor lokal industri

Nu närmast väntar inga dramatiska förändringar för företaget utan man kommer fortsätta med att utveckla den nuvarande affärsstrategin.

Vad ser ni för utmaningar för företaget?

– Utmaning finns i konkurrensen från utlandet. Vi är en av Sveriges största aktörer på planmöbler och vi ska göra allt för att behålla den positionen. Det är även en utmaning att hitta rätt kompetens men vi har varit lyckosamma och fått rätt personer till oss, säger han.

Beskedet om ägarbytet ska ha mötts av positiv respons bland personalen enligt Martin:

– Det var bara roligt att gå till jobbet i morse, avslutar han.

Vi har sökt Marcus Samuelsson för kommentar.