Larmet om händelsen kom in klockan 23.05 på tisdagen. Trafiken bedöms påverkas fram till onsdag 00.15

Uppdatering klockan 00:02: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.