Allt sedan kultur- och fritidsnämnden lades ner 2012 så har Westervikspartiet, och föregångaren VDM, krävt ett återupplivande av nämnden.

Så varför skriver man en motion nu?

– Vi har insett att vi inte kommer med i en bestämmande koalition efter årets val. Då är det dags att börja driva oppositionspolitik, säger Hans Ellervik.

Han tycker att tiden har utvisat att partiets krav är riktigt:

– Titta bara på kulturkvarteret som skulle växa fram vid Spötorget! Vad händer? Bostadsbolaget har börjat kontorisera delar av utställningslokalen.

Ellervik tycker att kommunstyrelsen uppenbart inte har tid att ägna sig åt kultur- och fritidsfrågor. Han tror också att det vore bra att bryta ut frågorna från samhällsbyggnadsenheten.

– Det ligger alldeles för mycket på den enheten i dag.

Har du räknat något på stödet för en kultur- och fritidsnämnd i det nya kommunfullmäktige?

– Jag tror att stödet ökat. Liberalerna skrev en motion med liknande innehåll tidigare i höstas.