Landstingsrådet Pierre Edström börjar med att partiets målsättning först och främst har varit en koalition med de fyra allianspartierna.

– Med det sagt: Får vi en ställning med ett block som har 28 mandat, och ett annat som har 29 mandat, då får Sverigedemokraterna en stark vågmästarställning med sina tio mandat.

Han säger att Liberalerna och Centerpartiet fått en förfrågan från Socialdemokraterna, och att man nu tar ställning i frågan internt i Liberalerna.

– Vi väger fördelarna mot nackdelarna.

Till fördelarna hör att de tre partierna skulle bilda en majoritet.

Vilka är nackdelarna?

– Det håller vi för oss själva i det här skedet, säger han, men lägger till:

– Vi skulle bli det minsta partiet i koalitionen. Vi kommer att fundera på vad det betyder, och vilka möjligheter till inflytande vi skulle få.