"Vi ser en jättefin trend med återbruk"

Trots högkonjunktur minskade mängden hushållsavfall per svensk mellan 2017 och 2018, enligt Avfall Sverige. Västervik har följt den trenden.

16 augusti 2019 15:00

– Eftersom det ännu är högkonjunktur konsumerar vi fortfarande mycket men vi sorterar bättre. Vi ligger som kommun lite över rikssnittet men vi ser samma nedåtgående trend i våra siffror, säger Ida Bergs, affärsområdeschef för avfall och återvinning på Västerviks miljö och energi.

Vad beror denna trend på?

– Jag tror vi blir bättre och bättre på att sortera ut förpackningar och jag tror vi vaknat upp lite generellt när det kommer till hållbarhet.

Ida Bergs tror också att vi blivit klokare när det gäller kunskap om hur man tar hand om det man köper in och det blir då inte lika mycket slit och släng.

– Vi ser en jättefin trend med återbruk. Köp och sälj har blivit populärt på sociala medier. Delningsekonomi har också blivit vanligare, att dela på exempelvis en borrmaskin än att köpa en egen, säger Ida Bergs.

Vad kan vi i kommunen bli bättre på?

– Fler borde bli bättre på att sortera ut sitt matavfall så det kommer till bättre nytta än att vi eldar upp det. Om vi sorterar ut det kan det istället användas till biogas som länets bussar kör på. Mycket av den mat som slängs idag sorteras inte ut utan eldas.

Ida berättar att när maten eldas blir energiförbrukningen fjärrvärme, som är bra i sig men matavfallet gör sig bättre om vi sorterar ut det och får biogas av det.

– Istället för att förbränna matavfallet som blir energi så är det bättre att sortera ut det då det skapar ett mer hållbart kretslopp, säger Ida Bergs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sanna Hogman Fernandi

Ämnen du kan följa