En kort resumé: Direkt efter valet sade socialdemokraten Tomas Kronståhl att han såg en möjlig mittenkoalition med hans parti kvar i ledningen.

Moderaten Harald Hjalmarsson nämnde den gamla fempartikoalitionen med de fyra allianspartierna och Westervikspartiet.

Båda ville ha mittenpartiernas gunst, och kanske då främst Centerpartiets.

Artikelbild

| Conny Tyrberg (C) håller korten tätt intill sig. Centern har en inriktning i förhandlingarna med de andra partierna, men håller den för sig själv.

Nu tycks Centerpartiet ha bestämt sig åt vilket håll man lutar.

– Vi har sammanträtt, och vi har en inriktning, säger han.

Däremot vill han inte berätta vad den inriktningen är.

Sverker Thorén från Liberalerna säger att hans parti "lyssnar artigt på de som ringer". Han lägger dock till att Liberalerna i Västervik, liksom på riksplanet har alliansen som förstahandsalternativ.

Något svar får vi inte från de två stora partierna heller.

Dan Nilsson (S) säger att han är "försiktigt optimistisk" till partiets möjlighet att bilda koalition. Han säger att partiet jobbar förutsättningslöst, och kan tänka sig att bredda dagens koalition.

Harald Hjalmarsson (M) säger att informella kontakter har tagits mellan partierna i den gamla fempartimajoriteten. För att få en hållbar majoritet säger han att man först och främst måste hitta en samsyn i frågor som rör kommunens kärnverksamheter.

– Där måste man titta på vad partierna haft för löften i valrörelsen.

Då ligger det nära till hands att tro att resursskolor för elever med särskilda behov kan bli en fråga som dyker upp. Det är en fråga där bland andra Liberalerna gått ut hårt.

– Det kan vara ett exempel, svarar Hjalmarsson, och fortsätter: En annan kan vara bemanningen på kommunens särskilda boenden i äldreomsorgen.

Han varnar för att om allianserna blir väldigt brokiga kan det betyda att kommunen får ett svagt styre inte minst om ekonomin svänger nedåt.

Hur lång tid det kommer att ta innan en ny majoritet är klar vill ingen säga. Conny Tyrberg upprepar det gamla förhandlingsmantrat "ingenting är klart förrän allting är klart". Han ger heller ingen ledtråd om vad partiet ställer för krav i förhandlingara med andra partier.

– Det är inget vi vill gå ut med i det här läget.

På riksnivå har uppmärksamheten riktats mot det kommande talmansvalet. I Västervik sammanträder den nyvalda församlingen för första gången i slutet av oktober. Sammankallande blir ålderpresidenten – det vill säga den av de valda ledamöterna som suttit längst i kommunfullmäktige. Preliminärt pekar det mot Krister Örnfjäder (S). Det återstår att se hur långt partierna kommit i sina diskussioner då – meningen är att man vid det mötet ska välja ordförande och två viceordförande för de kommande fyra åren.