I dagarna pågår utbildning för Västerviks omsorgspersonal. Det är runt 800 personer som under en halv dag får grundläggande information om palliativ vård. De flesta är undersköterskor men även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter deltar.

Jannica Sjöblad har arbetat som undersköterska inom äldrevården i 30 år och kollegan Hanna Green har varit verksam i fyra år.

– Det är viktigt med fortbildning, man kan aldrig få för mycket och det är viktigt att hålla sig uppdaterad, säger de.

Artikelbild

| Föreläser gör Ylva Åselius, konsultsjuksköterska palliativ vård.

När det gäller vård i livets slutskede är det två utmaningar som de nämner:

– Dels är det att hålla personen smärtfri och lugn och dels är det anhörigbiten, säger Hanna Green.

Jannica Sjöblad säger att de anhöriga ofta har det svårt och jobbigt och det gäller att finnas där och ge det stöd som behövs.

– Det kan ibland vara den tyngsta. Det är viktigt och vi vill att det ska vara så bra som möjligt.

Artikelbild

| Arrangör av utbildningen är Anneli Wahlin, hälso- och sjukvårdschef, Västerviks kommun.

De ser fram emot föreläsningen som hålls på Arenan, Lysingsbadet. Det är cirka 200 anställda inom omsorgen som har samlats för torsdagsförmiddagens föreläsningsomgång.

– Vår förhoppning är att det ska vara lärorikt, att vi ska få verktyg, tips och uppdateringar, säger Hanna Green.

Britt-Marie Svensson, Annicka Östlund och Sofie Davidsson, som alla tre arbetar inom omsorgen i Västervik, tycker också att det är viktigt med fortbildning inom palliativ vård.

– Även om vi är erfarna, får information på arbetsplatsen och känner oss trygga i de flesta situationer behövs uppdatering och utbildning, säger Britt-Marie Svensson.

Hälso- och sjukvårdschef Anneli Wahlin, säger att det är ganska många som är nyanställda och det är viktigt att alla får grundläggande kunskaper eftersom vården utvecklas. Synsätt förändras och idag är mer fokus på individens behov.

–  Det är även mer avancerad medicinteknik i hemmet än för säg bara fem år sedan.

Det är Ylva Åselius, konsultsjuksköterska inom palliativ vård, som föreläser. Hon belyser symptomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till de närstående.

Enligt Anneli Wahlin är det 45 sjuksköterskor, 15 arbetsterapeuter samt 15 fysioterapeuter anställda i hälso- och sjukvårdsverksamheten i Västervik. I äldreomsorgen arbetar ca 800 omsorgspersonal. Man arbetar utifrån multiprofessionella team. I Västerviks kommun avlider ca 350 personer per år på särskilt boende och i ordinärt boende, som är inskrivna i hemsjukvård.