Det är Lärarförbundet som har sammanfattat riksomfattande statistik från Skolverket gällande åldersfördelning och behörighet bland lärarkåren i den svenska grundskolan. Enligt statistiken så finns det idag 60 lärare i Västerviks kommun som antingen är 60 år eller äldre, och det är denna grupp som står närmast pensionen. Den största åldersgruppen för lärare i Västerviks grundskola är i åldersspannet 40-49 medan den minsta är i åldersspannet 20-29. Något som utmärker den yngre delen av lärarkåren i kommunen är att en majoritet (62 procent) av dem saknar behörighet för de ämnen som dem undervisar i. Vi sökte Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson för en kommentar kring framtidens lärartillgång i Västervik:– Tillgången till utbildade pedagoger kommer att vara en stor utmaning i hela Sverige framöver då det helt enkelt fattas lärare, säger Bengtsson.

Hur arbetar Västerviks kommun med att rekrytera nya lärare?

– Vi arbetar framförallt med att försöka fånga upp dem lärarstudenter som gör praktik här inom den kommunala skolan. I det arbetet är Campus Västervik en viktig pusselbit och i höst startar de även en utbildning för förskolelärare här i Västervik.

Hur ser du på att en majoritet av de yngre lärarna i kommunen saknar behörighet?

– Statistiken över behöriga lärare i kommunen är svår att tolka då det inte framkommer hur Skolverket har räknat. Har man en lärare som är behörig i ett visst ämne men obehörigt undervisar i ett annat så kan statistiken bli missvisande, säger Bengtsson.

Ett sätt att bestå framtidens lärarsituation i kommunen vore att förlägga en lärarutbildning även för grundskolan vid Campus Västervik. Detta är något som Jerry Engström, Campuschef vid Campus Västervik, hoppas på:

– Vi jobbar med att redan nästa höst kunna inleda ett samarbete med Linköpings Universitet för att erbjuda ett grundlärarprogram vid Campus Västervik, säger Engström.Även att det i landet har varit ett minskande söktryck bland lärarutbildningar de senaste åren så upplever Västerviks Gymnasium ett ökat intresse:– Jag vill påstå att vi har sett ett ökat intresse för lärarutbildningar bland samtliga årskurser, säger Britt Karlsson som är studie- och yrkesvägledare vid Västerviks Gymnasium.