Frågan har diskuterats i decennier: De ofrivilliga deltiderna framförallt i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor.

Många politiker har velat göra något saken, men det tog tid innan någon vågade ta det första i steget.

I Kalmar län började landstinget sitt arbete för nästan exakt två år sedan. I en första etapp bestämde man sig för att alla som jobbade deltid på sjukhusen i Västervik och Oskarshamn, samt i primärvården, skulle få möjlighet att önska sig att gå upp till heltid.

Artikelbild

| Angelica Katsanidou (S) ser reformen som viktig för att Region Kalmar ska kunna locka till sig personal.

Den förste januari följde resten av landstingets arbetsplatser med, däribland länssjukhuset i Kalmar.

Nu har en summering gjorts. Av landstingets 7000 anställda har 111 personer valt att gå upp till heltid. På Västerviks sjukhus har andelen i heltidsarbete ökat från 81,5 procent till 84,1 procent på två år.

– Det kanske inte låter så mycket, men många av dem har nog gått och önskat det här under lång tid. Därför har det varit en viktig reform, säger Pierre Edström (L), regionråd.

Regionrådet Angelica Katsanidou (S) säger att framöver är det viktigt att möjligheten till heltid finns för att landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Artikelbild

| Pierre Edström (L) tycker att rätt till heltid varit en viktig reform.

– Det är lättare att hitta sökande till ”stora” tjänster.

Så här långt har reformen varit kostnadsneutral. Landstinget har varken vunnit eller förlorat ekonomiskt på den. Anette Rogö (C), ledamot i personalutskottet, tycker att det är en framgång.

Artikelbild

| Anette Rogö (C) säger reformen varit kostnadsneutral.

– Länge var argumentet mot att erbjuda heltid att det skulle bli dyrt för landstinget.

Heltidsreformen har haft vissa begränsningar. Den som vill gå till heltid har fått vara beredd att få en del av sin tjänst förlagd till en annan avdelning, eller till resurspoolen på sjukhuset.