Det bekräftas av Anna Hydbom Ulvaeus som är verksamhets- och konceptansvarig på Slottsholmen.

Vi har tidigare kunnat berätta att Björn Ulvaeus haft idéer om hur den speciella byggnaden skulle kunna användas.

Den 23 augusti 2012 sa kommunstyrelsens dåvarande ordförande Harald Hjalmarsson (M) så här i en intervju i VT:

"Ulvaeus tanke från början var att varmbadhuset skulle kunna inrymma ett spa eller liknande, som kunde knytas samman med det tänkta höghuset på Slottsholmen. Men vad det än blir i det gamla badhuset ska det vara något som allmänheten har tillgång till".

Enligt Hjalmarsson ska Ulvaeus ha sagt till Västerviks kommunledning att "det gamla varmbadhuset passar väl in i de tankar han har för Slottsholmen".

Anna Hydbom Ulvaeus igen:

– Jag vill inte uttala mig vidare om det här eller ge någon intervju förrän det officiella pressmeddelandet har gått ut från kommunens sida, säger hon.

Varmbadhuset öde engagerar och idéerna och rykten om vad som komma skall har varit många. Kommunen har också utrett frågan och ett så kallat mathus har varit upp på förslag från konsultens håll.

Så sent som förra veckan ville inte kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) varken bekräfta eller dementera uppgifter som handlade om att det var Ulvaeus som ville göra något i huset.

Varmbadhuset har under åren fungerat som just ett sådant men även under en längre tid som turistbyrå i Västervik. Då vann huset pris som en av landets vackraste turistbyråer.