Under det första året av varje mandatperiod ska kommunen uppdatera sina trygghets- och säkerhetsplaner. Målet är att de nya förslagen som presenterats ska upp i kommunstyrelsen under våren, men först ska samtliga nämnder och styrelser i kommunens yttra sig. Totalt handlar det om fyra remisser från enheten för räddningstjänst och samhällsskydd: En handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism, en plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda, en säkerhetspolicy, samt en risk- och sårbarhetsanalys.

Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef vid Västerviks kommun, säger att säkerhetsläget i dag är bra i kommunen.

– Vi bedömer att läget är gott. Polisens trygghetsundersökning visar att vi är en trygg kommun. Det vi har haft lite bekymmer med sista veckorna är skadegörelse som oftast är förknippade mot våra skolor. Men för övrigt ser det väldigt bra ut, säger han

Artikelbild

| – Jätteviktigt att förtroendevalda anmäler hot, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef vid Västerviks kommun.

När det handlar om hot och våld mot förtroendevalda är det respektive polismyndighet som har huvudansvaret. Enligt Politikernas trygghetsundersökning av Brottsförebyggande rådet valde bara var femte förtroendevald att polisanmäla när de utsattes för hat och hot.

– Det är jätteviktigt att förtroendevalda anmäler om de utsätts för hot. Det är enda sättet där vi kan se hur vårt arbete kan förbättras, säger Joakim Jansson.

Hur upplever du säkerhetsläget för våra förtroendevalda gällande hot och våld?

– Även det upplever jag som bra. Vi jobbar förebyggande med information och utbildningar vilket vi hade inför höstens val. Vi har en kontinuerlig dialog med våra förtroendevalda, men vi har varit ganska förskonade gällande just hot och våld. Det har hänt vid några få tillfällen men vi ser att tendensen har ökat lite grann i Sverige.

Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde under onsdagen hade nämnden ännu inte yttrat sig om förslagen. Ulf Jonsson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, delade dock Janssons bild kring säkerhetsläget.

– Jag tycker att vi har fått bra information vad som gäller och hur vi ska hantera dessa frågor. Jag känner inte någon direkt oro och har inte blivit utsatt för hot. Men jag vet var jag ska vända mig om jag skulle få ett otrevligt sms och det känns tryggt , säger han.