Förra hösten började 43 nya elever på Gamlebygymnasiet. Året innan tog skolan emot 42 elever och 2015, 41 stycken.

Men nu är trenden bruten. När höstterminen startade började 60 nya elever.

– Vi har breddat utbildningsutbudet. Generellt sett har också intresset för naturbruksprogrammet börjat öka igen, säger rektor Sofie Alvarsson och berättar om bygg- och anläggningsprogrammet som skolan startade upp förra hösten.

Artikelbild

| Maria Bruzell är nyanställd på Gamlebygymnasiet som maskinlärare. Hon lär eleverna att köra anläggningsmaskinfordon.

Eleverna erbjuds numera även fördjupningen Häst och ridsport på naturbruksprogrammet.

Det ökade elevantalet gör att Gamlebygymnasiet har behövt utöka personalstyrkan. En av de nyanställda är Maria Bruzell, som den senaste tiden varit egen företagare som grävmaskinist. Nu ska hon lära eleverna att köra anläggningsmaskinsfordon.

– Jag har alltid tyckt om ungdomar. Jag har också alltid tyckt om att visa och lära andra, och jag är bra på att visa hur man kan göra något på många olika sätt. Det här är ett jättetacksamt och fantastiskt roligt jobb, säger Maria Bruzell och berättar att det är stor brist på maskinförare i landet, bland annat inom skogsindustrin och byggbranschen.

– Det fattas 5 000 maskinförare. Det finns många lastbilar och maskiner som står stilla utan förare.

Artikelbild

| Just nu har Gamlebygymnasiet 135 elever, jämfört med drygt 100 förra läsåret. Rektor Sofie Alvarsson är glad över det ökade intaget. "Framför allt är det väldigt viktigt för branscherna vi utbildar för. Vi finns bara för att utbilda för branschernas behov och våra elever behövs som arbetskraft framöver."

Gamlebygymnasiet är byggt för 180 elever, men när en gymnasieförordning kom 2011 sjönk plötsligt intresset för yrkesutbildningar.

– Att ta in 60 elever är egentligen det normala intaget. Det här innebär att vi är tillbaka på de nivåer som skolan är byggd för, säger Sofie Alvarsson.