En sammanställning som Svenska Dagbladet gjort visar att det under 2018 anmäldes 13 400 fall av misshandel mot kvinnor i nära relationer. Rapporten visar att antalet anmälningar är tillbaka på samma nivå som 2014 och 2015.

– Dels så har metoo hjälpt till med att få kvinnor att känna att man inte är ensam om det här. Sedan har samhället i stort pratat om det mer och stöttat kvinnorna på ett annat sätt, säger Cecilia Brick, chef vid polisens grupp för grova brott och brott i nära relation.

I Vimmerby kommun har antalet anmälningar minskat med 50 procent sedan 2015, från 16 stycken till 8. I Västerviks kommun upprättades 42 stycken anmälningar 2018, lika många som under 2015.

Artikelbild

– Våld i nära relationer är enligt mig ett samhällsproblem. Nästan alla poliser som jobbar med utredningar har en erfarenhet och är insatt i problematiken gällande kvinnors situation vid den här typen av brott. I min grupp utreder vi grova brott, relationsbrott och brott mot barn och där finns en spetskompetens som kan användas vid relationsbrott, säger Cecilia Brick.

Enligt en nationell trygghetsundersökning från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, uppgav 18 procent av de som utsatts för misshandel att gärningspersonen var närstående. Undersökningen visar att det är stora skillnader mellan män och kvinnors relation till gärningspersonen då 40 procent av kvinnorna uppgav att gärningspersonen var närstående. Enbart tre procent av männen uppgav samma.

– Våld i nära relationer är något som är utspritt över hela samhället och som finns i alla typer av samhällskikt och familjekonstellationer.

Men allt färre anmälningar om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning leder till åtal, enligt Svenska Dagbladet. 2008 ledde drygt en tredjedel av Åklagarmyndighetens brottsmisstankar om fridskränkningsbrott till åtal. Sedan dess har åtalen minskat för varje år och ligger nu på 15 procent. Cecilia Brick säger att polisen i dag arbetar med att tidigt säkra bevis i utredningen för att få till ett åtal.

– Det är svårt i ärenden där kvinnor inte vill medverka på grund av rädsla. Men vi försöker att tidigt fånga upp kvinnorna med videoförhör och stödbevisning från sjukhuset för att lättare kunna gå till åtal.

– Det är svårt för en kvinna att orka med allt som är under den här perioden. Det är viktigt att det finns sociala myndigheter och kvinnojourer som kan ta hand om kvinnor under den här processen.