PREMIELISTA VID KURSAVSLUTNING PÅ VÄSTERVIKS GYMNASIUM

ÖSTGÖTA GILLES

STIPENDIUM:

Jeremia Isadjan Klaar Narinbaiev, NA16B, 2 500 kronor

GYMNASIESAMFONDEN:

Tuva Strand, SA16A, 3 000 kronor

Emmy Nilsson, NA16A, 3 000 kronor

Tilda Ragnarsson, NA16A, 3 000 kronor

Harry Lund, ES16, 1 800 kronor

Kristin Oskarsson, NA16A, 1 800 kronor

Alice Erlandsson, NA16B, 1 800 kronor

Agnes Wedel, NA16A, 1 800 kronor

Axel Björnberg, NA16A, 1 800 kronor

Erik Petersen, EK16A, 1800 kronor

Sofia Karlsson, HA16, 1800 kronor

Albiona Dobraj, NA16B, 1800 kronor

Julia Kjellén, EK16A, 1 800 kronor

Salar Liew, ES16, 1 800 kronor

Izabelle Brown, NA16B, 1 800 kronor

Signe Klein, SA16B, 1 800 kronor

Ingrid Folckner, SA16B, 1 800 kronorJeremia Isadjan Klaar Narinbaiev, NA16B, 1 500 kronor

Lovisa Werme, EK16A, 1 000 kronor

Saga Wiberg, NA16B, 1 000 kronor

Alice Sörskog, SA16A, 1 000 kronor

Linn Uhre, HV16FRI, 1 000 kronor

Kristin Johansson, VO16, 1 000 kronor

Moa Markefjäll, SA16B, 1 000 kronor

Izabella Preusse, SA16B, 1 000 kronor

Tilman Bamberg, NA16B, 1 000 kronor

Alicia Sager, VO16, 1 000 kronor

Zeke Falkner Grundström, SA16A, 1 000 kronor

Saga Melbacke Rosén, NA16B, 1 000 kronor

Vilma Karlsson, SA16C, 1 000 kronor

Tove Samuelsson, SA16B, 1 000 kronor

Estrid Gillsjö, SA16B, 1 000 kronor

Edona Shatri, SA16A, 1 000 kronor

Samuel Edström, EE16, 1 000 kronor

Felice Petersson, RL 16, 1 000 kronor

Linnea Wignell, ES16, 1 000 kronor

Jennifer Ilhammar, NA16A, 1 000 kronor

Lucas Vessby, NA16B, 1 000 kronor

Robert Westring, NA16A, 1 000 kronor

Alicia Lundberg, NA16B, 1 000 kronor

Bruno Wegelius, EK16A, 1 000 kronor

David Ajazaj, NA16A, 1 000 kronor

Frida Veside, NA16B, 1 000 kronor

Linn Johansson, HA16, 800 kronor

Hanna Zettergren Gunnhagen, NA16B, 800 kronor

Arvid Fagerström, NA16B, 800 kronor

Sigrid Rosenmüller, NA16B, 800 kronor

Bailsan Allou, VO16, 800 kronor

Klara Bergström, SA16B, 800 kronor

Kevin Gustavsson, NA16A, 800 kronor

Emma Karlsson, EK16A, 800 kronor

Tova Lindahl, HA16, 800 kronor

Tova Schön, NA16B, 800 kronor

Alice Andersson, ES16, 800 kronor

Maja Johansson, EK16A, 800 kronor

Cajza Karlsson, HV16FRI, 800 kronor

Hanna Fredriksson, SA16B, 800 kronor

Filippa Åhman, SA16A, 800 kronor

Henrik Blomkvist, EK16A, 800 kronor

Victoria Essenholm, SA16A, 800 kronor

William Wirsén, NA16A, 800 kronor

Filip Christensen, EK16B, 800 kronor

LINDGREN E OCH

NINA AF TROLLES:

Jasmina Komina, EK16B, 800 kronor

Sandra Wennerström, NA16B, 800 kronor

Tea karlsson, NA16B, 800 kronor

Viktor Preinitz Gärdinge, EE16, 800 kronor

Erik Ohlsén, NA16A, 800 kronor

Hanna Lundmark, EK16B, 800 kronor

Ida Grankvist, SA16B, 800 kronor

Jonatan Larsson, ES16, 500 kronor

Thilde Sköldsson, NA16A, 500 kronor

Martin Håkansson, NA16A, 500 kronor

Emilia Jeuthe, SA16A, 500 kronor

Amanda Sandberg, NA16A, 500 kronor

Lucas Vacha, NA16B, 500 kronor

Calida Wretman, VO16, 500 kronor

Majken Rampeltin Sjölander, EK16A, 500 kronor

Cecilia Wennerström, NA16B, 500 kronor

Minea Omeragic, SA16A, 500 kronor

Viktoria Cederfeldt, SA16C, 500 kronor

Gustav Harrén, SA16C, 500 kronor

Emilia Wiman, NA16A, 500 kronor

Stina Johansson, EK16A, 500 kronor

Klara Norén, NA16B, 500 kronor

Aldin Tafic, EK16A, 500 kronor

Selma Jansson, EK16B, 500 kronor

edin Mustajbasic, EK16B, 500 kronor

Tilde Wahlmark, EK16B, 500 kronor

Madeleine Olsson, RL16, 500 kronor

Ram Guraziu, SA16A, 500 kronor

Sophia Johansson, EK16A, 500 kronor

Freja Valeskog, NA16A, 500 kronor

GYSÄR-STIPENDIUM UR LINDGREN E NINA AF TROLLES:

Jonathan Bergström, IA15, 500 kronor

Abdulkader Zahra, IA15, 500 kronor

GRAZETTE OF SWEDEN:

Linn Uhre, HV16FRI, materialgåva

HEADSUP AB/BEARD MONKEY SWEDEN:

Cajza Karlsson, HV16FRI, materialgåva

LANDSTINGET I KALMAR LÄNS STIPENDIUM:

Calida Wretman, VO16, 1 000 kronor

BOSTADSBOLAGETS STIPENDIUM:

Madeleine Olsson, RL18, 5 000 kronor

Oliver Wallerius, RL18,5 000 kronor

BARNENS DAGS FOND:

Alem Kazimy, HV16FIN,1 000 kronor

Rasmus Nyberg, HV16FIN, 1 000 kronor

Reza Heidari, HV16FIN, 1 000 kronor

Hossein Rezayi, HV16FIN, 1 000 kronor

IFFU RESE- OCH

UTBILDNINGSSTIPENDIUM:

Julia Kjellén, EK16A, 10 000 kronor

BERZELIUSDAGARNA 2019:

David Ajazaj, NA16A, kurs

Arvid Fagerström, NA16B, kurs

IDROTTSSKÖLDEN:

Erik Ohlsén, NA16A, gåva motsvarande 1 000 kronor

Agnes Wedel, NA16A, gåva motsvarande 1 000 kronor

SVERIGES BYGGINDUSTRIER OCH BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND I KALMAR:

Erica Nilsson, BA16, gåva motsvarande 2 500 kronor

UF-STIPENDIUM (ur Lindgren E och Nina af Trolles stipendiefond):

Victoria Essenholm, SA16A, 500 kronor

David Larsson, SA16A, 500 kronor

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMETS STIPENDIUM (certifiering till internationell svetsarbehörighet):

Alexander Thellman, IN16, utbildning

Egidijus Guobis, IN16, utbildning

PREMIELISTA VID KURSAVSLUTNING PÅ GAMLEBYGYMNASIET

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS SAMLADE FONDER:

Sandra Jacobsson, DSV16, 1 000 kronor

"För sin positiva inställning, gott kamratskap, fina engagemang i skolans utveckling och arbete för elevinflytande och samtidigt mycket goda studieresultat".

Emil Rydberg, EN16, 1 000 kronor

"För sina omsorgsfulla och plikttrogna utförda studier, sina breda kunskaper både teoretiskt och praktiskt, och

sitt stora intresse för maskiner och växtodling".

Anthonia Johansson, DSV16, 1 000 kronor

"För ansvarstagande av egna studier, omsorg av yngre skolkamrater, uthållighet, väl genomförd prakt och stark personlig utveckling".

TJUST HÄRADS HUSHÅLLSGILLE:

Johanna Medin, LAN 16, 1 000 kronor

"Johanna har under sin studietid på Gamlebygymnasiet visat prov på god förmåga att tillgodogöra sig såväl de teoretiska som de praktiska kurserna. Johannas stora intresse och kunskap om lantbrukets husdjur ger henne

goda möjligheter till fortsatt utbildning eller arbete inom husdjursområdet".

Emma Berg, DSV16, 1 000 kronor

"För sin plikttrogna inställning, breda kunskaper inom djursjukvård, mycket goda studieresultat, och stark

personlig utveckling".

Daniel Svensson, EN16, 1 000 kronor

"Daniel har under sin studietid varit ambitiös och nått ett gott studieresultat. Han har också under sin arbetsförlagda utbildning även visat prov på stort praktiskt kunnande inom Lantbruket".

TJUSTBYGDENS SPARBANK:

Robin Karlsson, EN16, 2 000 kronor

"För mycket plikttrogna och noggranna genomförda studier, där framförallt hans teoretiska resultat sticker ut. Dessutom har Robin uppvisat en stor empatisk sida, som god kamrat".

Jonathan Törngren, EN16, 2 000 kronor

"Jonathan har under sin studietid på Gamlebygymnasiet visat prov på god förmåga att tillgodogöra sig såväl

de teoretiska som de praktiska kurserna, vilket gör att Jonathan har goda förutsättningar att arbeta inom

lantbrukssektorn i framtiden".

ASTA HUSHÅLLSGILLE:

Emil Rydberg, EN16, 500 kronor

Elin Johansson, LAN16, 500 kronor

Vivian Dohrmann, DSV16, 500 kronor

Frida Fransson, DSV 16, 500 kronor