Den nationella transportplanen, som ska antas i vår, är ute på remiss. Från Kalmar län finns en massiv kritik mot uteblivna satsningar på länets järnvägar.

– Vi har varit unisont besvikna och kritiska, alla partier, att det inte har funnits några satsningar på järnvägarna, säger Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen.

Han är medveten om att det handlar om prioriteringar, och där har länets järnvägar inte kommit med.

– Det är många som behöver upprustning, och resurserna är för få.

Ramen för åtgärder i infrastrukturen för transporter 2018–2029 ligger i förslaget på drygt 620 miljarder kronor, vilket är en ökning med 100 miljarder kronor, jämfört med befintlig plan.

– De har utökat ramen, men behoven är större, kommenterar Henriksson.

Såväl landstinget som regionförbundet och kommunerna vill nu att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att direktförhandla med Kalmar län för att ta fram en samlad plan, när det gäller järnvägen i länet.

– Vi är beredda att gå in med medel. Vi måste få till snabbare och bättre kommunikationer med järnväg, säger Ulf Nilsson (S), ordförande för Regionförbundet.

Målet på sikt är att korta restiden Kalmar–Linköping till två timmar och Västervik–Linköping till en. Men då behövs kraftfulla investeringar. Båda banorna är i dag oelektrifierade.

Dessutom lyfts behovet av dubbelspår på hela Kust-till-kust-banan, för att öka hastigheten på banan och få plats med mer trafik.

Anders Henriksson kan inte svara på vad allt detta skulle kosta, bara att det handlar om miljardbelopp. Men det finns en enighet om att länet ska vara med och dra sitt strå till stacken, för att det ska bli verklighet.

– Vi är beredda att sätta oss ner och prata medfinansiering. Det är ett erbjudande till staten, säger Henriksson.

Ulf Nilsson jämför med hur det var för Motala, som fick bättre förbindelser med Linköping för ett antal år sedan. Där ökade dagspendlingen till Linköping kraftigt.

Västervik, som annars har många likheter med Motala, ligger däremot ganska isolerat. Samtidigt blir kommunikationer allt viktigare för företagen, om de ska klara sin kompetensförsörjning. Även turistnäringen skulle gynnas av bättre kommunikationer.

Nilsson ser det som en viktig markering, om Trafikverket får det här uppdraget:

– Då instämmer regeringen i att något behöver göras.