För en månad sedan återremitterade politikerna förslaget till nytt kommunvapen. Då framgick det att politikerna var förtjusta i kommunens gamla symbol.

Skillnaderna mellan vapnen är inte stora: Båda är gul och blå, däremot har nyanserna förändrats något. Det nya vapnet har blivit lite enklare, mer stiliserat. Den allra största skillnaden var att man tagit bort kronan över vapenskölden.

Kommunikatören Johan Jenssen förklarade för VT att det nya vapnet var mer heraldiskt korrekt. En krona över ett vapen signalerar att det rör sig om en stad. Utan krona – då rör det sig om en kommun. Det vapen man lanserade var inte hämtat ur det blå. Det baserade sig på ett förslag till kommunvapen som riksheraldiker Vladimir A Sagerlund ritat redan 2006.

Artikelbild

Nya vapnet. Kommunvapnet, utan krona, röstades igenom av den rödgröna majoriteten.

Inför det här mötet låg ett förslag där vapnet med krona lever vidare som stadsvapen. I Västervik kan det till exempel även fortsättningsvis användas i stadsparken. Däremot ska det nya vara en symbol för hela staden.

Den röd-gröna majoriteten röstade igenom kompromissförslaget. Oppositionen ville ha kvar vapnet med krona:

"Vapnet med kogg och murkrona har använts av Västerviks stad sedan 1938 och av Västerviks kommun sedan 1971 och är väl inarbetat hos kommunmedborgarna", skriver till exempel Sverigedemokraternas Tommy Ivarsson i ett pressmeddelande.

Ivarsson var även kritisk till att 2,6 miljoner kronor kommer att användas till ett nytt skyltprogram. Där har kommunledningen försvarat sig med att programmet inte har med byte av kommunvapen att göra. Man anser att det under alla omständigheter behövs en enhetlig skyltning av kommunala lokaler.

Artikelbild

Gamla vapnet. Gamla kommunvapnet, med krona, förespråkas av oppositionen.

Moderaten Harald Hjalmarsson vände sig mot att man har ett stadsvapen och ett kommunvapen.

– Vi behöver komma bort från "staden och landet".

Artikelbild

Gamla vapen. Innan kommunslagningen på 1970-talet var det inte bara Västervik som hade vapen. Det här är kommunvapnen för Hallingeberg, Gladhammar, Överum och Loftahammar.

Han tyckte att vapnet ser snyggast ut med krona.

– Det andra liknar ett vägmärke.

Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige.