Regionförbundets sista styrelsemöte, som idag hölls på Gränsö slott, var början på någonting nytt för den regionala politiken. Efter nyår bildas nämligen Region Kalmar län då landstinget och regionförbundet slås samman till en organisation.

– Idag var det ju formellt lite avtackning. För min del så har jag haft en bromssträcka på nästan två år eftersom jag aktivt har valt att lämna den regionala och nationella politiken. Men under åren har man varit med om väldigt många upplevelser och möten. Så lite vemodigt är det, säger Akko Karlsson (MP), vice ordförande i regionförbundet.

– Vi är ett gäng som alltid haft regional utveckling i fokus oavsett partipolitisk färg. Man har fått vänner för livet till stora delar, fortsätter hon.

Om vi blickar framåt lite, vad kommer att bli bättre efter nyår?

– När man samkör den regionala utvecklingen med hälso- och sjukvårdsfrågorna så är ambitionen att man tillsammans ska bli starkare. Det vilar ett ansvar på de som nu går in i regionalpolitiken. Att hålla det goda samarbetsklimatet och tänka för länets bästa.

Under dagen diskuterades bland annat den bredbandsstrategi som tagits fram. Målet med strategin är att alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020.

– Den rullar vidare och ambitionen är bredbandstäckningen för hela länet. Det man gör nu är att man följer upp det här då varje kommun jobbar med frågan.

Under dagen fick även pristagarna av Solrospriset berätta om deras verksamheter och hur de arbetar med miljön. I år utnämndes, förutom Västerviksföretaget Busfrö, även Åbro Bryggeri i Vimmerby och Climate Recovery i Kalmar till priset.

– Det känns väldigt kul att vi kan boosta dessa ambassadörer för deras arbete för klimatet. Stina Qubti på Busfrö var först ut och hon passade på att skicka en del utmaningar till politiken. Bland annat det här med momsen på återvunna varor då den betalas flera gånger.